• Een jaar onderwijsethiek (2007)

  /

  De website Onderwijsethiek.nl is nu een jaar in de lucht. De inhoudsopgave 2007 treft u HIER aan. Mocht u willen reageren op postings in het nieuwe jaar, stuur uw bijdrage dan per e-mail naar de eindredactie (zie Colofon). En mocht…

 • What’s in a name: mag je ‘homo’ roepen naar agent?

  /

  Je mag kwaad op iemand zijn en je mag iemands handelen afkeuren. Ook is het in principe toegestaan daaraan in diens bijzijn uiting te geven. Maar het is onbeleefd om iemand uit te schelden. En volgens het Wetboek van Strafrecht…

 • Strategische agenda hoger onderwijs

  /

  Op 23 november bracht minister Plasterk de Strategische Agenda Hoger Onderwijs uit: de voorzet tot het vierjaarlijkse Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan. Op 14 de­cem­ber publiceerde hij vervolgens het officiële concept-HOOP 2008 (deel 1, 2 en 3), onder de titel…

 • Werkleerplicht tot 27 jaar

  /

  Sinds 1 augustus 2007 vallen jongeren van 16 tot 18 jaar onder de volledige leer­plicht zolang ze geen VWO-, HAVO- of MBO-2 diploma hebben behaald. Dat wordt de kwalificatieplicht genoemd. Daarnaast zou er een ‘leerwerkplicht’ voor 18- tot 27-jarigen worden…

 • Groepswerk

  /

  Een achtweekse cursus in een universitaire opleiding. We zitten in week 5. De laatste twee weken zijn gereserveerd voor projectwerk, afgesloten met een plenaire presentatiedag. ‘Dit project zullen we in groepjes van vijf doen’, kondigt de docent aan. De studente…

 • Discriminatie?

  /

  Orthodoxe joden mogen op de zaterdagse sjabbat geen enkele arbeid verrichten. De UvA-opleiding Tandheelkunde organiseert op een zaterdag in april haar decentrale toelatingsonderzoek, op basis waarvan 50% van de beschikbare studieplaatsen verdeeld worden. Het verzoek van een joodse aspirant-studente of…

 • Studentenmonitor 2006

  /

  De dagbladen zijn niet verder gekomen dan het persbericht van OCW. Volgens de tabellenbijlage van de OCW-Studentenmonitor 2006 bedraagt de gemiddelde tijdsbesteding van studenten in het hoger onderwijs (2005/06) : — voltijdopleiding hbo: studie 36 uur, bijbaan 10 uur, bestuurswerk…

 • The good professional: werkzame idealen

  /

  Van een goede professional wordt verwacht dat hij of zij het eigen handelen regu­leert, mede met hulp van de leden van de beroepsgroep. Daarbij gaat het enerzijds om ambachtelijk vakmanschap en anderzijds om beroepsethiek. Onderzoekers van de Vrije Universiteit en…

 • Nationale denktank: succes op school!

  /

  Op initiatief van de Stichting De Nationale Denktank heeft een team van master­studenten, pas afgestudeerden en promovendi het Nederlandse onderwijs doorgelicht. Na vier maanden hard werken werd gisteren het eindrapport Succes op school! gepresenteerd. In een speciale krant zijn de…

 • Ruim baan voor ieders talent

  /

  Vorige week kwam het eindrapport van de commissie Ruim Baan voor Talent uit. Volgens haar oorspronkelijke opdracht (2004) moest de commissie onderzoeken hoe men topopleidingen in het hoger onderwijs van de grond zou kunnen krijgen. De commissie concludeerde algauw dat ze…

 • ‘Meer college, maar leren ho maar’

  /

  In De Volkskrant (15/12/2007) wijdt Gerard Reijn een artikel aan de onderwijs­intensivering in vijf faculteiten van de Radboud Universiteit. In het eerste studiejaar was het aantal contacturen opgevoerd van gemiddeld 13 naar gemiddeld 17,5 uur per week, maar dat heeft…

 • Zesjescultuur

  /

  De zogenaamde zesjescultuur houdt nog steeds de gemoederen bezig. Deze week in de brievenrubriek van De Volkskrant: wat betekent dat verkleinwoord eigenlijk? Een zesje is een kleine zes. Klein ten opzichte waarvan? Met een zes voldoet iemand weliswaar aan de…