• Academic ethics: een bloemlezing

  /

  Najaar 2006 kwam het boek Academic Ethics uit, onder redactie van Robin Barrow en Patrick Keeney. Een omvangrijke bloemlezing van artikelen, eerder gepubliceerd door allerlei auteurs. Het kost ruim 200 euro, maar je kunt het ook lenen in sommige wetenschappelijke…

 • Wij moeten u heenzenden

  /

  Onderwijsinstellingen oefenen macht over hun leerlingen of studenten uit. Dat wordt gereguleerd door wetten, regelingen en contracten, en door de professionele beroepsethiek. Een pregnant voorbeeld van machtsuitoefening is als een leerling van school wordt gestuurd. In het hoger onderwijs wordt…

 • In geweten

  /

  Mag een ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren een dienstopdracht uit te voeren? Nee, zeggen vele gemeenten, althans niet als hij of zij op grond van eigen levensovertuiging zou weigeren een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te sluiten (De…

 • Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

  /

  In 2004 heeft de VSNU, de vereniging van Nederlandse universiteiten, de Gedragscode Wetenschapsbeoefening uitgebracht: een ethische code voor professioneel handelen van docenten en onderzoekers. Wat is dat? En welke kant gaat dat uit? Lees verder … (PDF)

 • Deficiënties

  /

  Het hoger onderwijs klaagt, als vanouds, over het niveau van de aankomende studenten. Ze weten niks en ze kunnen niks. Dat wordt gaarne aangevoerd als verklaring waarom de studieduur zo lang is, waarom de uitvalpercentages zo hoog zijn en waarom…

 • Vakken of competenties?

  /

  testsamenvatting

 • Engelstalig onderwijs

  /

  Engels als instructie- en communicatietaal voor Nederlandstalige leerlingen en studenten? Volgens de SCP-studie ‘Investeren in vermogen’ is het TTO (tweetalig voortgezet onderwijs) een belangrijke onder¬≠wijsinnovatie ten behoeve van getalenteerde leerlingen. Jan Blokker junior (De Volkskrant 11-1-2007) is het daar niet…

 • Handen geven

  /

  Samira is een bekwame MAVO-docente Economie. Ze gaf les aan een openbare VMBO-school in Utrecht. Maar ze is ook een orthodoxe moslima. Ze is ontslagen omdat ze niet bereid is mannen een hand te geven. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling…

 • Model van een professioneel statuut

  /

  Door de Stichting Beroepseer is aangekaart dat professionals door de voortgaande schaalvergrotingen en bezuinigingen in de knel komen: ze krijgen niet de ruimte die ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Wat de onderwijssector betreft, laat de vereniging…

 • Professioneel handelen in het hoger onderwijs

  /

  Ik heb een dik jaar full-time gestudeerd op een onderwerp waar ik nog weinig van wist: de beroepsethiek van docenten in het hoger onderwijs. Wat ik dat jaar leerde, speurend in de literatuur, heb ik opgeschreven.¬†En dat leidde tot een…

 • Intro Weblog Onderwijs

  /

  Beste docent, je zit nu in het Weblog Onderwijs. We geven commentaar op concrete dilemma’s, problemen en ontwikkelingen in het Nederlandse en Vlaamse voortgezet en hoger onderwijs vanuit de gezichtshoek van de onderwijsethiek. Je hebt een (gratis) PDF-reader nodig om…

 • Intro Ethische Kroniek

  /

  Beste lezer, je zit nu in de Ethische Kroniek. Je bent dus nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsethiek. Je hebt een (gratis) PDF-reader nodig om “Lees verder” te openen. Klik hier als je een (gratis) RSS-abonnement op Onderwijsethiek.nl wilt.…