• Eerlijke studievoorlichting

  /

  Tot nog toe konden onderwijsinstellingen de oorbaarheid van hun wervings­activiteiten aan de Nederlandse Reclame Code toetsen. Maar tegenwoordig is er ook de bindende Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Volgens recente dagbladberichten is deze sinds kort in alle E.U.-landen van kracht. Retailnews.nl…

 • Internationalisering in het MBO

  /

  Woede over Turkse stage, schreeuwt De Telegraaf (29/11/2007): de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel zegt niet te kunnen begrijpen dat ROC Aventus dertig studenten gelegenheid geeft een tienweekse bedrijfsstage in Turkije te lopen. Het is hem een doorn in het…

 • Fraudepreventie

  /

  Het terugdringen van fraude en plagiaat is gestoeld op twee pijlers: (1.) een goede voorlichting moet studenten voor ongewenst gedrag behoeden en (2.) een con­sequente bestraffing moet hen daartoe afschrikken. Aldus vat Emiel van Dongen (Univers 6/12/2007) het beleid van…

 • De campus als marktplaats

  /

  Derek Bok, oud-president van Harvard, schreef een waarschuwend boek over de commercialisering van het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen leveren diensten aan studenten, maar zijn ook voor derden interessant: als afnemers van producten en diensten en als aanbieders van gediplomeerden.…

 • Stop de gedoogcultuur, althans …

  /

  Stop de gedoogcultuur, zo luidde de oproep van de politieke jongerenorganisaties (NRC-Handelsblad 18/9/2000). In de onderwijswetten zijn allerlei bepalingen opge­nomen om de belangen van leerlingen en studenten te beschermen. Van onderwijs­instellingen wordt dan verwacht dat ze zich daaraan houden. Scholen…

 • Wederzijds commitment

  /

  Morgen houd ik een praatje voor een kritisch onderwijskundig publiek. Het gaat over ‘commitment’. Die term heb ik niet zelf bedacht. Het is een kernconcept in de onderwijs­filosofie van de Universiteit Utrecht. De docent en de student moeten wederzijds ‘commitment’…

 • Stakingsrecht voor scholieren

  /

  Puber wil gehoord worden, kopt Sandra Kooke in Trouw (28/11/2007). Ze heeft een aantal psychologen geïnterviewd naar aanleiding van de scholierenacties tegen de 1040-urennorm. Ik begrijp niet helemaal waarom Sandra zich op ‘pubers’ concen­treert. Waar het om gaat is dat…

 • Beste scholieren,

  /

  Jullie willen morgen staken. Ik heb de scholen opgeroepen sancties toe te passen als jullie je leerplicht verzaken. Maar anderzijds mag het natuurlijk niet zo zijn dat scholen jullie belangen met voeten treden. Jullie hebben recht op een behoorlijk rooster…

 • Perverse prestatie-indicatoren

  /

  De scholieren gingen deze week massaal de straat op tegen de 1040-urennorm. Ze protesteren met name tegen de perverse beleidseffecten die de Haagse politiek teweegbrengt. De scholierenvakbond LAKS licht toe: ‘Het ministerie heeft eind 2006 van de Tweede Kamer de…

 • De mens achter de professional

  /

  Arnoud-Jan Bijsterveld, opgeleid als historicus, is hoofddocent en bijzonder hoog­leraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij geeft sociaal-culturele geschiedenis in de faculteit Sociaal-culturele Wetenschappen. Zijn promotieonderzoek ging over de identiteitsproblemen van pastoors in het laat-middeleeuwse Noord-Brabant, laverend tussen kerk en…

 • Veilige school: incidentenregistratie

  /

  Scholen krijgen de verplichting om geweldsincidenten systematisch en gedetailleerd te registreren en ernstige of stelselmatige vergrijpen bij politie of justitie te melden. Dat wordt aangekondigd in de OCW-brief Sociale veiligheid in en om onderwijs­instellingen (16/11/2007). Dit voornemen moet nog nader…

 • Scholen voor morgen

  /

  Vandaag praat staatssecretaris Dijksma met het onderwijsveld over de concept-notitie Scholen voor Morgen d.d. 13/11/2007. Het basisonderwijs moet ‘back to the basics’: taal en rekenen. Ik ben niet thuis in deze onderwijssector en de notitie is voor mij dan ook…