• Praatdag over schoolcultuur

  /

  Op de Christelijke Scholengemeenschap Liudger in Drachten kreeg de bovenbouw van de havo een dag vrij om samen met leraren te praten over de schoolcultuur. Het doel was de communicatie tussen leerlingen en leraren te verbeteren en tot gedeelde normen…

 • De ethiek van de (co-)promotor

  /

  De doctorstitel is een bewijs van vakbekwaamheid. Wordt de doctorstitel verleend op basis van de kwaliteit van het proefschrift of gaat het veeleer om een oordeel over de wetenschappelijke kwaliteiten van de promovendus? In Wageningen is enige ophef ontstaan na…

 • Werving van studenten

  /

  De Christelijke Hogeschool Nederland, gevestigd in Leeuwarden, Groningen en Emmen, is een agressieve reclamecampagne gestart om studenten te werven. Wie op de wervingssite (www.10thingstodo.nl) een informatiebrochure over een CHN-opleiding aanvraagt, kan een tweepersoons reis naar Zuid-Afrika winnen. En wie zich…

 • Maatschappelijke stage: afgedwongen liefdewerk

  /

  Leerling A is een zestienjarige havist. Hij werkt 80 uur per jaar als vrijwilliger in de kantine van zijn hockeyclub. Als schoolverplichting geldt dat hij 72 uren vrijwilligers­werk doet. Hij krijgt zijn kantinewerkzaamheden zonder enig probleem als maat­schappelijke stage afgetekend,…

 • Te veilige school: vermiezering

  /

  Bedrijven hebben allerlei arbo-verantwoordelijkheden jegens hun werknemers. Zo ook hebben scholen een professionele zorgplicht jegens hun leerlingen. We moeten voorkomen dat leerlingen op school schade oplopen. We moeten een veilige sociale omgeving (risico’s op geweld, intimidatie, agressie, pesten, discriminatie) en…

 • IOWO-seminar: studenten mores leren

  /

  Onderwijsethiek gaat over de vraag hoe onderwijsprofessionals zich idealiter menen te moeten gedragen. Studie-ethiek gaat over de vraag hoe studenten zich idealiter menen te moeten gedragen. Maar een goed samenspel tussen docenten en studenten vereist ook een wederzijdse afstemming van…

 • Tweejarige masteropleiding?

  /

  Na de driejarige universitaire bacheloropleiding kunnen studenten doorstromen naar een éénjarige masterstudie. Maar de bèta’s en de techneuten hebben een tweejarige masteropleiding, en studenten die worden opgeleid tot eerstegraadsleraar of tot wetenschappelijk onderzoeker moeten eveneens 120 studiepunten behalen. In Vlaanderen…

 • Monitoring van studiekosten in het hoger onderwijs

  /

  De Socialistische Partij heeft onderzoek gedaan naar de studiekosten in het WO, HBO en MBO. Gisteren werden de resultaten gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan wordt aanbevolen dat opleidingen de aanstaande studenten duidelijker voorlichten over de studiekosten die hun te wachten staan.…

 • Herstelrecht: “nooit meer schorsen”

  /

  In het septembernummer van ‘Bij de les’ (NVS-NVL) schreef Jan Ruigrok een artikel over Herstelrecht in het onderwijs. Het gaat over twee verschillende benaderingen van deviant leerlinggedrag: de strafrechtelijke (bv. schorsen) en de herstelrechtelijke (goedmaken van de aangerichte schade). Binnenkort…

 • Cadeaupunten in het hoger onderwijs

  /

  Een paar dagen geleden stuurde minister Plasterk een brief naar de Tweede Kamer over het Inspectierapport Cadeaupunten in het hoger onderwijs: worden in het hoger onderwijs studiepunten uitgekeerd die minder studietijd kosten dan de wet voor­schrijft? Volgens de wet moet…

 • ‘Je moet wel van ze houden’

  /

  In De Pers (25/10/2007) wordt Jaap Krikke, sectordirecteur van het ROC Twente, geïnterviewd door Peter Wierenga. Heb al uw leerlingen lief luidt de titel van het artikel. De aanleiding is het verschijnen van het boekje Je moet wel van ze…

 • Belangenverstrengeling

  /

  Simon Horsten bericht in het studentenweekblad Veto (34:4, 15-10-2007) over onprofessioneel gedrag (?) van een docent van de Leuvense opleiding Arabistiek. Docent M., een rasechte Vlaming, heeft zijn studenten jarenlang kosten in rekening gebracht die, zoals de faculteitsdecaan achteraf verklaart,…