• ‘Nieuw mbo voor risicojongeren’

  /

  Het dagblad Trouw (23/10/2007) wijdt een achtergrondartikel aan de experimentele opleiding tot arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA). Wat is dat nou weer? Het is een eenjarige opleiding die uitmondt in een MBO-1 diploma. Anders dan in de normale assistentenopleidingen leggen de leerlingen…

 • Een onderwijshandvest voor docenten en studenten

  /

  In het weekblad van de Universiteit Twente wordt melding gemaakt van een noviteit in de Faculteit Management en Bestuur (UT-Nieuws 11/10/2007): een ‘onderwijs­handvest’ waarin wederzijdse rechten en plichten van docenten en studenten omschreven zijn. Het is bedoeld als een soort…

 • University College Utrecht

  /

  Het UCU is een Engelstalige bachelor-opleiding ‘Liberal Arts and Sciences’. Studenten kunnen kiezen tussen de majors Humanities, Science en Social Science. Om een NVAO-accreditatie te verkrijgen, is dit jaar een internationale visitatiecommissie op bezoek geweest, onder leiding van de Twentse…

 • ‘Doorgestroomde vmbo’er mislukt vaak op havo’

  /

  Dat is volgens het persbureau NOVUM de belangrijkste conclusie van een recent gepubliceerd CINOP-onderzoek. Het dagblad Trouw had op 19/10/2007 de primeur: vmbo-leerlingen mislukken vaak na overstap naar havo. ‘Stap naar havo valt vmbo’er zwaar’, kopt De Volkskrant een dag…

 • Onderwijstijd: 1040 klokuren per jaar

  /

  In de wet (WVO art.11) is bepaald dat leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs jaarlijks 1040 klokuren les moeten krijgen. De redenering loopt als volgt. Volgens het Inrichtingsbesluit WVO (art.16) hebben leerlingen maximaal 60 werk­dagen vakantie (exclusief maximaal…

 • Harde en zachte didactiek

  /

  De socioloog prof.dr. Jaap Dronkers heeft een kritisch boek gepubliceerd over de sociaal-democratische politiek gericht op het creëren van gelijke onderwijskansen: De ruggen­­graat van ongelijkheid. Eerder hield hij een mondelinge voordracht over hetzelfde onderwerp. In De Volkskrant (10/10/2007, p. 11)…

 • Professional versus loyale werknemer

  /

  Drs.X is lid van de centrale directie van het Commanderij College, een grote scholen­gemeenschap in Gemert (2600 leerlingen). Hij is het niet eens met de aanbeveling van de Commissie Rinnooy Kan dat eerstegraadsleraren beter gesalarieerd moeten worden. Daarom schrijft hij…

 • Wij basisscholieren: manifest tegen analfabetisme

  /

  Edien Bartels en Francisca Greiner hebben hun hart verpand aan een basisschool in Amsterdam-West. Gloedvol betogen zij in NRC-Handelsblad (3/10/2007, p.6): Leesachterstand is onnodig. Hieronder probeer ik hun betoog samen te vatten in de vorm van een manifest voor de eerstkomende…

 • Schennis van de eerbaarheid van studenten en patiënten

  /

  ‘Kunst op het randje? Hoe ver mag kunst gaan wanneer het in de gangen hangt van een openbare instelling als de universiteit? Dat is de vraag die op tafel ligt nadat het clusterbestuur Tandheelkunde begin september een kunstwerk uit de…

 • Toewijding en respect

  /

  Hoe bestrijd je probleemgedrag van leerlingen? Daarover zijn boeken en rapporten volgeschreven. Soms wordt in dat verband de vinger gelegd op de beroepsethiek van docenten en mentoren: je moet professioneel met ongewenst gedrag van leerlingen omgaan opdat ze niet afglijden…

 • Tussenuren

  /

  Het gist onder de middelbare scholieren. Vorig jaar protesteerden ze massaal tegen het feit dat ze te weinig les kregen en teveel aan hun lot werden overgelaten. Het OCW-ministerie kondigde daarop aan dat scholen een boete zouden krijgen als ze…

 • Het binnenmilieu op school

  /

  ‘Binnenlucht in meeste Belgische scholen is niet gezond’, kopte De Standaard (25/9/2007). Het artikel verwijst naar de uitkomst van een onderzoek van de Belgische consumentenbond, gepubliceerd in het octobernummer van Test Gezond­heid. Dat er ook in Nederland nog heel wat…