• Gemeente Amsterdam: laat je niet gek maken

  /

  Scholen worden bestookt met lespakketten van belangengroepen en overheids­instanties. Op onze site passeerden eerder de lespakketten over orgaandonatie (NIGZ) en over de Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan (BZ) de revue. Aan propagan­distische lespakketten kleven risico’s, tenzij de docent erin slaagt zo’n…

 • Lagere studiekosten dankzij advertenties

  /

  Na de gratis digitale studieboeken is vorig jaar ook het gratis printen in Nederland geïntroduceerd. Dat bericht Marcia Ottevanger in de Utrechtse editie van het Algemeen Dagblad (21/2/2008). Geregistreerde studenten kunnen bij Primera­vestiging De Uithof wekelijks maximaal 100 afdrukken maken.…

 • Docent geschorst wegens privéwebsite

  /

  Deze week werd in de media bericht over een docent die sinds 2007 in dienst is bij een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. In 2003 haalt hij het HTO-diploma en een paar jaar later het doctoraaldiploma Psychologie. Ondertussen…

 • Inspraak van docenten

  /

  Schoolbestuurders, -managers en politici moeten bevorderen dat hun vernieuwings­plannen kritisch door de mangel worden gehaald. Dat schrijft columniste Evelien Tonkens in De Volkskrant. Ze moeten het tegengeluid van belanghebbenden en buitenstaanders niet als gechicaneer of ‘resistance to change’ wegzetten, maar…

 • Achterblijven in Amsterdam

  /

  Deze week heeft het SCO-Kohnstamminstituut (UvA) een rapport uitgebracht over het verwijsbeleid van de Amsterdamse basisscholen: 18% van de leerlingen wordt geadviseerd na groep 8 naar het LWOO (de leerwegondersteunende variant van het VMBO) door te stromen, en dat berust…

 • ARBO voor scholieren en studenten

  /

  Het Kabinet heeft onlangs aangekondigd een convenant met de gemeenten en de PO-raad te willen sluiten om binnen vijftien jaar het binnenmilieu op de basisscholen te verbeteren: betere temperatuurregeling, betere luchtverversing en reductie van het achtergrondgeluid naar maximaal 35 dB(A).…

 • Economenpraat: het hoe en het wat

  /

  De columnist Frank Kalshoven (De Volkskrant 16/2/2008 p.7) is blij met de nieuwe spelregels voor het onderwijs die door de commissie-Dijsselbloem zijn voorgesteld: de overheid gaat over de eindtermen (het wat) en de onderwijsinstellingen gaan over de didactiek (het hoe). Kalshoven…

 • De zeventiende provincie

  /

  De Marokkaanse overheid is voornemens Marokkanen in den vreemde (‘de 17e pro­vincie van Marokko’) sterker bij hun land van herkomst te betrekken, onder meer door kennis van het Arabisch en van de Marokkaanse cultuur te stimuleren. Het aantal deelnemers aan…

 • Afgepaste loopbaantrajecten

  /

  Femke Bakkeren bericht over de eerste ervaringen met hbo-light: de tweejarige opleiding voor de Associate Degree (Trajectum 13/2/2008). Het gaat om een experiment dat zich primair op MBO’ers richt. Er worden allerlei varianten beproefd: voltijdse opleidingen met stage, deeltijdopleidingen en…

 • De rechtsstaat: gelijkwaardigheid van burgers

  /

  Scholieren willen hun docent met respect bejegenen, mits deze hun zelf ook het nodige respect toont. Dat werd door Sheila Sitalsing (De Volkskrant 14/2/2008 p.2) opge­tekend uit de mond van scholieren die aanwezig waren bij de presentatie van het rapport…

 • Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen

  /

  Vandaag heeft de parlementaire commissie-Dijsselbloem haar eindrapport over ondoordachte onderwijsvernieuwingen uitgebracht. Ik heb het nog niet ingekeken. Eerst maak ik hier zelf mijn blunderlijstje: regels over de onderwijs- en studielast; de doorstroommasters; Engels in het basisonderwijs; opstaan tegen zittenblijven; maat­schappelijke…

 • Tweetalig onderwijs

  /

  De Turkse premier Erdogan, op bezoek in Duitsland, vindt dat ingezetenen van Turkse origine meer mogelijkheden moeten krijgen om onderwijs met Turks als voertaal te volgen, zo bericht Joost van der Vaart op de voorpagina van NRC-Handelsblad (11/2/2008). Inburgering is…