• Dagblad Trouw in de bocht

  /

  Juiste partner kiezen blijkt lastig voor academici Veel academici slagen er niet in de juiste partner te kiezen. Zes procent begint z’n relatie ronduit ongemotiveerd. Onder mannen is dat percentage zelfs twee keer zo hoog. Bij veel academici neemt de…

 • Gratis schoolboeken

  /

  Met ingang van het schooljaar 2009/2010 worden de schoolboeken gratis in het voortgezet onderwijs. In hoeverre heeft dat gevolgen voor de onderwijskwaliteit? Op het eerste gezicht is er niks aan de hand. Scholen kiezen de groothandel die tegen de laagste prijs…

 • ‘Leerkracht hoort niet op Hyves’

  /

  Het Nederlands Dagblad (23/1/2008) opende met een achtergrondartikel over profielsites zoals Hyves. Gerard Beverdam bericht dat reformatorische scholen zich afvragen of leraren inbreuk op de beroepsethiek maken als ze een profiel op Hyves aanmaken en aldus toetreden tot vriendenkringen die…

 • Weg met ‘luxelessen’: back to the basics

  /

  Scholen moeten zich niet met “luxeproblemen” als overgewicht en alcoholgebruik bezighouden, terwijl leerlingen steeds slechter presteren in taal en rekenen. Zo vat het Nederlands Dagblad (23/1/2008) zijn interview met de staatssecretarissen Dijksma (PO) en Van Bijsterveldt (VO) samen. Ik ben…

 • Masteropleidingen

  /

  Bij alle gepalaver over de wenselijkheid van topopleidingen in het hoger onderwijs, dreigen we te vergeten dat er momenteel reeds 116 tweejarige topopleidingen bestaan: de universitaire onderzoeksmasters. Deze zijn alleen toegankelijk voor studenten met ‘bovengemiddelde academische prestaties en ambities’. In…

 • De CITO-toets

  /

  Half februari leggen de leerlingen van groep 8 de driedaagse CITO-toets af: hetzij de reguliere Eindtoets Basisonderwijs dan wel de Niveautoets voor achterstandsleer­lingen die vrijwel zeker op de Leerwegondersteunende variant van het VMBO af­steve­nen. Mede op basis daarvan stelt de…

 • Gij zult uw cliënt geen schade berokkenen

  /

  De Leidse dermatoloog Ada B.-C. is door het Medisch Tuchtcollege geschorst. Ze had haar patiënten, louter tot eigen gewin, ophokkuren voorgeschreven. Dit is een schoolvoorbeeld van onprofessioneel handelen, grenzend aan kwakzalverij, lichtte de voorzitter toe. De Leidse scholengemeenschap ABC heeft zich bezondigd…

 • Pass-fail beoordeling

  /

  Enkele studenten van de Groningse opleiding Taalwetenschappen hebben geprotes­teerd tegen de wijze waarop de groepspresentaties in de cursus TOS-II beoordeeld zijn, aldus bericht Wouter Beetsma in de Universiteitskrant (17/1/2008). De deel­nemers waren in subgroepen ingedeeld. Elke subgroep moest een presentatie…

 • Away from her

  /

  Ik ben met Mieneke naar de film geweest. Het gaat over de vierhoeksrelatie tussen Fiona (Alzheimerpatiënte), Grant (echtgenoot), Aubrey (hulpeloze, rolstoelgebonden verpleeghuisbewoner) en Marian (echtgenote). In eerste instantie vond ik de film niet geloofwaardig. Kwam ’t door Fiona’s gezicht-zonder-rimpels? Nee,…

 • Cocaïne op school

  /

  Het actualiteitenprogramma Netwerk (uitzending 10/1/2008) concludeert op basis van eigen onderzoek: op zes van de twaalf Rotterdamse middelbare scholen is door één of meer leerlingen recentelijk binnen schooltijd cocaïne gebruikt. Op zich is dat geen opzienbarend nieuws. Volgens de Nationale…

 • Groenpluk

  /

  In de veldtheorie van Kurt Lewin (1890-1947) wordt het menselijk handelen binnen sociale krachtenvelden beschreven. Toegepast op schooluitval: leerlingen haken af als de aantrekkingskracht van de school zwakker is dan de aantrekkingskracht van buitenschoolse verbanden. Kars Veling, directeur van een…

 • Succesvolle start in het hoger onderwijs

  /

  Zoals aangekondigd in de Strategische Agenda, wil de minister bevorderen dat er in het hoger onderwijs minder studenten uitvallen. Hoe pakken we dat aan, vroeg de minister vorig jaar aan de Onderwijsraad. Dat advies is eergisteren verschenen. Eén van de…