• Sancties tegen Iran

  /

  NRC-Handelsblad (10/1/2008) heeft de hand weten te leggen op de brief d.d. 19 september 2007 die de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken aan de besturen van de hogeronderwijsinstellingen hebben gestuurd over ‘sancties tegen Iran’. De besturen worden verzocht het…

 • Kwaliteit en rechtmatigheid

  /

  Irritatie over rigide handhaving urennorm: zestien scholen beboet Weinig les, toch goede resultaten Zo kopt het dagblad Trouw (8/1/2008). De strekking van beide krantenartikelen is dat scholen die de wettelijke urennorm niet naleven, ongestraft moeten blijven zolang ze hun leerlingen…

 • Spitsuren

  /

  Heeft de NV Nederlandse Spoorwegen op een persconferentie meegedeeld dat zij er niet aan kan beginnen om speciaal voor de spitsuren extra materieel aan te schaffen, terwijl de treinen in de daluren halfleeg zijn? Neen, dat zou zij niet in…

 • Spijbelen

  /

  Het dagblad Trouw is voor mij de kampioen in toegankelijke onderwijsjournalistiek. Gisteren en vandaag twee mooie artikelen over het rechterlijke anti-spijbelbeleid in het voortgezet onderwijs, respectievelijk van de Onderwijsredactie en van HarriĆ«t Salm. Maar nu graag wat diepte-interviews over de…

 • Niet toegelaten wegens boze bedoelingen

  /

  De Universiteit Twente laat Iraanse aspirant-studenten niet meer tot haar opleidingen toe (UT Nieuws 20/12/2007). De reden is dat zij nucleair-technologische kennis kunnen vergaren. En daarmee zou Iran haar eventuele boze bedoelingen op het gebied van kernbewapening kunnen realiseren. Ik…