Privacybescherming voor leerling en docent

Onlangs was het Elektronisch KindDossier (EKD) weer volop in het nieuws. Dat is het lokale of regionale Digitale JGZ-dossier dat binnenkort wordt ingevoerd. Is de privacy van 0- tot 19-jarigen voldoende gewaarborgd? Minister Rouvoet zegt dat men daarop mag vertrouwen: volgens…

‘Kiezen voor beter onderwijs’

Ineke Hamming zit in de Tweede Kamer voor de VVD met de portefeuille Onderwijs (excl. hoger onderwijs). Gisteren bracht ze namens de tweedekamerfractie de nota Kiezen Voor Beter Onderwijs uit. Opvallende beleidslijnen: (a) stimuleren dat iedere onderwijsgevende een masterdiploma op zak…

Kosten besparen zonder talent te verspillen

Hoe kunnen we kosten besparen zonder talent te verspillen? Ik denk dat de bewinds­lieden van het Ministerie van Onderwijs elk jaar hun beleidsambtenaren opdragen een lijstje te maken waarin ze deze vraag moeten beantwoorden. Onlangs stuurde het ministerie twee brieven…

Pieter Hilhorst over professionele intuïtie

Pieter Hilhorst schreef in De Volkskrant (2/12/2008) een uitdagende column: waarom is intuïtie zo hip? Hij vroeg aan een zaal vol professionals of ze intuïtief dan wel methodisch plegen te werken. Bij ‘methodisch werken’ stak slechts een enkeling de vinger…

Gastdocent of onderzoeksobject?

Politicoloog Philip van Praag (UvA) geeft het vak Politieke processen en structuren. Kay van de Linde wordt door hem uitgenodigd voor een gastcollege. Als media­strateeg en PR-adviseur van Rita Verdonk is deze bij uitstek in staat de 200 aan­wezige studenten…

Inspraak van mbo-studenten

JOB, de belangenorganisatie van mbo-studenten, heeft onlangs de resultaten van haar grootschalige tevredenheidsonderzoek gepubliceerd: de JOB-Monitor 2007 (ODIN4). Een van de enquêtevragen luidt: vindt de school jouw mening belangrijk (5= ja, zeker … 1= helemaal niet)? Maar liefst 33% van…

De menselijke maat in het onderwijs

Het ministerie heeft op 28/11/2008 een kamerbrief geschreven over de menselijke maat in het onderwijs. Alom heerst het gevoel dat de schaalvergroting in het onder­wijs te ver is dóórgeschoten. Het ministerie overweegt kleine scholen extra geld voor professionele bestuursondersteuning, alsmede…

Scholen melden elk wissewasje bij de politie

Prof. dr. Ido Weijers is docent-onderzoeker Pedagogiek, bijzonder hoogleraar Jeugd­rechtspleging en lid van de sectie Jeugd van de Raad voor Strafrechtstoepassing & Jeugdbescherming. Volgens hem gaat het in Nederland helemaal niet slecht met de opvoeding en met de jeugdcriminaliteit. De…

Engels op de basisschool (II)

Minister Plasterk heeft onlangs een beleidsreactie geschreven op het advies Vreemde Talen in het Onderwijs (Onderwijsraad, juni 2008). Eén van de hete hangijzers is de plaats van het vak Engels op de basisschool. De minister gaat laten uitzoeken of het…

Scheurtje in regeerakkoord?

Misschien moet de maatschappelijke stage in het vrijwilligerswerk niet wettelijk ver­plicht worden. Dat zei Jeroen Dijsselbloem, vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, verleden woensdag op een congres voor schoolleiders (Reforma­to­risch Dagblad 27/11/2008). Een onbetaalde ‘maatschappelijke’ stage van 500…

Drugsvrije scholen of drugsvrije leerlingen?

Vier middelbare scholen in Rotterdam vragen hun leerlingen een urinemonster af te staan, aldus Tjeerd Agema in het Algemeen Dagblad (24/11/2008). Doel is te contro­leren of ze drugs gebruiken. Wethouder Geluk (CDA) wil deze drugscontroles naar alle scholen uitbreiden. Wietsporen…