• De balans tussen rechten en plichten

  /

  ‘Veel mensen zijn zich zeer bewust van hun rechten, maar veel minder van hun plichten. Die balans gaan we herstellen’, aldus de minister van Binnenlandse Zaken in De Volkskrant (18/11/2008). Zij heeft ’t over het kabinetsvoornemen een ‘Handvest voor verantwoordelijk…

 • Een nationale ombudsman voor minderjarigen

  /

  Donderdag 20 november was de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Precies negentien jaar geleden werd het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen, dat ook door Nederland ondertekend is. Het verdrag heeft betrekking op iedere minderjarige.…

 • Onderwijsjuristen gezocht:
  de taaltoets als bastaardvak

  /

  Aankomende rechtenstudenten van de Erasmusuniversiteit moeten een Taaltoets Nederlands afleggen. De toets behoort volgens de Onderwijs- en Examenregeling tot de juridische vaardigheden die in de propedeuse geëxamineerd worden, maar hij valt niet onder de acht reguliere propedeusevakken en levert ook…

 • ‘Radicale denkbeelden zijn de krenten in de pap’

  /

  Op 15 oktober jongstleden opende de Christelijke Hogeschool Windesheim (Zwolle) haar Centrum voor Expertiseontwikkeling rond Radicalisering en Polarisatie. Het Centrum is gelieerd aan de educatieve faculteit (School of Education) en het platform burgerschapsvorming (Kennistafel Burgerzin op School). Dit alles in…

 • Gymnasia: 86% rommelt met geld

  /

  Aldus bericht Robin Gerrits vandaag in De Volkskrant. In opdracht van het ministerie heeft de onderwijsinspectie (samen met de OCW-accountants) een thema-onderzoek uitgevoerd naar de bestuurlijke praktijken in de categoriale gymnasia. Gisteren bracht de inspectie het gelijknamige rapport uit. Gymnasia…

 • Weekendschool viert tweede lustrum

  /

  Vandaag een korte doch enthousiaste reportage van Hanne Obbink: in het dagblad Trouw (12/11/2008) bericht hij over de IMC Weekendschool. Jongeren van tien tot twaalf jaar die in een achterstandswijk wonen, kunnen zich inschrijven voor een driejarig leerplan. Dankzij de sponsors…

 • Boete voor onprofessioneel gedrag

  /

  Moeten onderwijsprofessionals zich in hun werk strikt aan de regels houden? Dat hangt ervan af. Onderwijsgevers fungeren als rolmodel voor hun leerlingen of stu­denten. Dus afwijking van de regels is niet zonder risico: slecht voorbeeld doet slecht volgen. Het kenmerk…

 • NRC-Handelsblad: wat doet de inspectie?

  /

  Eén van de protestants-christelijke basisscholen in Staphorst is genoemd naar ds. Harmen Doornveld (van 1884 tot 1886 predikant van de Nederlands-hervormde gemeente aldaar). Het is een vernieuwingsschool: in 1993 was zij een van de initiatiefnemers van het BAS-project. Dat is…

 • Jeronimoon over prestatiemotivatie

  /

  Laten we haar Marja noemen, of Marjam misschien. Ze wil verpleegster worden. Op het VMBO haalde ze achten en negens. Op het ROC deed ze even hard haar best, maar daar haalde ze slechts voldoendes. Want in haar nieuwe opleiding…

 • Slechthorende apothekersassistent?

  /

  Herman volgde de driejarige MBO-opleiding tot apothekersassistent. Aan het eind van zijn tweede studiejaar moest hij concluderen dat hij op een doodlopende weg zat, zo bericht het Algemeen Dagblad (1/11/2008). Hij heeft namelijk een handicap. Als slechthorende bleek hij niet…

 • Zachte knip

  /

  Als het aan minister Plasterk ligt, wordt de ‘zachte knip’ in het hoger onderwijs verboden. Met ingang van 1 september 2010 mogen studenten in principe niet meer voorwaardelijk tot de masteropleiding worden toegelaten voordat ze het bachelor­diploma op zak hebben.…

 • Humane herkansingsregels
  en ze werken nog ook

  /

  In 2007/2008 heeft de Leidse rechtenfaculteit in samenwerking met onderwijs­adviseurs van het ICLON strengere herkansingsregels beproefd, aldus bericht Vincent Bongers in Mare (30/10/2008). (a) Elk cursorisch vak biedt per studiejaar tweemaal gelegenheid het tentamen af te leggen. (b) Wie voor…