• Een jaar onderwijsethiek (2009)

  /

  De website Onderwijsethiek.nl is nu drie jaar in de lucht. De inhoudsopgave 2009 treft je HIER aan. Als je een interessante casus opstuurt, zullen we er graag over schrijven. En als je wil reageren op postings of onjuistheden wil rechtzetten,…

 • De onderwijskundigen

  /

  Hinke Douma geeft Nederlands en Maatschappijleer in het funderend MBO. Ze is een trouwe blogger op de site van Beter Onderwijs Nederland (BON). Een van de thema’s op de BON-site is dat het onderwijs geteisterd wordt door dogmatische liefhebberijen van…

 • Van der Laan contra tweetalig opvoeden

  /

  Een vriendin van mij trouwde na haar studie met een Engelssprekende man en zij emigreerden naar een Engelssprekend land. Hij leerde een beetje Nederlands en hun kinderen zijn tweetalig opgevoed. Thuis Nederlands en buiten het tuinhek Engels. Aanvankelijk leidde dat…

 • Recht op privacy

  /

  Ik ben zestien jaar en ik rook wel eens een joint in het weekend. Niet vaak, misschien eenmaal per maand. Dat is de schoolleiding ter ore gekomen en nu willen ze mijn ouders daarover inlichten. Mogen ze dat zomaar doen?…

 • Feminisering van het onderwijs

  /

  Al een tijdje worden er her en der vragen gesteld bij de grote instroom van vrouwen in het onderwijs. De ‘verjuffing’ of ‘feminisering’ van het onderwijs zou zijn invloed laten gelden op de ontwikkeling van de leerling. Inderdaad is er…

 • Protocol voor de veilige school

  /

  Tekenles in groep 5 van een basisschool, ergens in de buurt van Boston (USA). Een negerjongen tekent een dode man die kennelijk na gruwelijke marteling om het leven is gekomen. En daarboven heeft hij zijn eigen naam geschreven. Een pedagogisch…

 • Digitale armoedekloof (II)

  /

  Gaat de brede invoering van digitale onderwijstechnologie de draagkracht van minvermogende leerlingen te boven? Ik schreef er al eerder over. Hoe voorkom je dat hun school- en studiekosten de pan uit rijzen? Wilfred Rubens (16/12/2009) bericht over nieuwe ontwikkelingen in…

 • Onderwijsagenda voor de lower-class

  /

  Laten we binnen de Nederlandse beroepsbevolking drie klassen onderscheiden: upper-class, middle-class en lower-class. En laten we de lower-class omschrijven als de hoofdkostwinners die op hun dertigste niet meer dan het minimum-uurloon (8 euro bruto) verdienen of die een uitkering op…

 • No blame

  /

  Volgens minister Ter Horst kan de politie aan gezag winnen door meer bonnen uit te schrijven: het opleggen van straffen is naar haar oordeel een begunstigende voorwaarde voor de handhaving van het staatsgezag (De Telegraaf 16/11/2009). Als we dat op…

 • Burro en de tafelschikking

  /

  Burro Holanda, de bloggende directeur ener basisschool, heeft heel wat te stellen met zijn personeel. Jaarlijks is er een kerstmaaltijd voor de hele schoolgemeenschap. Elke groep leerlingen zit rond een eigen tafel, voorgezeten door de vaste groepsleerkracht. Maar hoe moeten…

 • Een taal- en rekentoets voor leraren?

  /

  Het kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA) bepleit dat alle zittende leraren een taal- en rekentoets afleggen (De Telegraaf 2/12/2009). De vice-voorzitter van CNV-Onderwijs wil hem niet afvallen, maar geeft prioriteit aan een toets voor zittende leraren Nederlands en Wiskunde…

 • De nieuwe schoolstrijd

  /

  Vorige maand om een uurtje of acht rinkelde de deurbel. Met een paar euro’s in de hand opende ik de voordeur. Rond deze tijd van het jaar is het immers een komen en gaan van mensen met een collecte voor…