• Een jaar onderwijsethiek (2010)

  /

  De website Onderwijsethiek.nl is nu vier jaar in de lucht. De inhoudsopgave 2010 tref je HIER aan. Dit jaar verschenen er 153 berichten, dat is gemiddeld bijna drie postings per week. Onderwijsethiek gaat over de professionele keuzes waarmee onderwijsgevenden geconfronteerd…

 • Ed Dante: the shadow scholar

  /

  Ed Dante (12-11-2010) schreef een schandaleus artikel in The Chronicle of Higher Education, dat in één maand 641 reacties opleverde. Waar maakte iedereen zich zo druk over? Naar zijn zeggen werkt hij als tekstschrijver voor studenten. Tegen betaling schrijft hij…

 • Kerstmis op school

  /

  Inge Versteegt is deze week gepromoveerd op een proefschrift over ‘Diversiteit in de klas’: hoe denken leerkrachten op christelijke basisscholen over religieuze en etnische diversiteit? Er wordt langs vijf verschillende lijnen geredeneerd. Een concreet onderwerp is bijvoorbeeld de kerstviering op…

 • De leraar praat abracadabra

  /

  Abracadabra is de ontoegankelijke taal van magiërs. Als gewoon mens snap je er niets van. Volgens Peter Broeder en Mia Stokmans (Universiteit van Tilburg) uiten ook leraren zich vaak onbegrijpelijk: met hun abstracte, geleerde taal praten ze over de hoofden…

 • Langstudeerders in het WO

  /

  De universitaire bachelorfase duurt officieel drie jaar. Hoeveel studenten doen er langer dan vier jaar over? In de rendementsstatistieken van de VSNU wordt niet gekeken naar alle eerstejaarsstudenten in het WO maar naar een deelpopulatie daaruit: de rechtstreekse instromers uit…

 • Studieplanning: actieplan of contract?

  /

  De Universiteit Leiden heeft een nieuw studentinformatiesysteem (USIS) ingevoerd. In dat digitale systeem kan de student ook een persoonlijke studieplanning opstellen. De universiteit is voornemens studenten te verplichten uiterlijk aan het begin van het tweede verblijfsjaar hun plan voor de…

 • Orde- en strafmaatregelen in de klas

  /

  Onlangs heeft de vakbond CNV-Onderwijs samen met het dagblad Trouw een vragenlijstonderzoek gehouden onder 915 leraren en managers in het voortgezet onderwijs. Het gaat over straffen op school. Welke straffen worden zoal toege­past? De boosdoener voorin de klas zetten (58%…

 • De proefpersoonuren in het WO

  /

  Onder normale omstandigheden mag niemand dwangarbeid of verplichte arbeid worden opgelegd, behalve als dat deel uitmaakt van normale burgerplichten. Dat staat in het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Vroeger was dat anders. In feodale tijden…

 • CGO: summatieve kennistoetsen verboden?

  /

  Hinke Douma (17/11/2010) wordt er helemaal gek van: hoe moet je in het beroepsonderwijs toetsen of de onderwijsdoelen bereikt zijn? Zij werkt in een competentiegerichte opleiding (CGO), dus de opleiders zijn pas tevreden als de student de beoogde integrale competenties…

 • Een ambachtelijke basisschool

  /

  Er was eens een basisschool waar het taal- en rekenonderwijs verweven was met een praktijkcurriculum. Tegelijk met de taal- en rekenvaardigheden krijgen de leerlingen praktische, ambachtelijke vaardigheden bijgebracht, zoals koken, fietsreparatie, timmeren, naaien, tuinieren, binnenhuisarchitectuur, PC-gebruik, etcetera. De lees-, schrijf-…

 • Geert Buelens over langstudeerders

  /

  Hoogleraar Geert Buelens (NRC 4/12/2010) heeft enige spetterende Vlaamse vloeken in petto als zijn Utrechtse vakgroep jaarlijks beboet zou worden voor studenten die ernstige studievertraging hebben opgelopen. Het steekt hem vooral dat faculteiten dit budgettaire onheil niet kunnen afwenden door…

 • Beheersing van de studieduur

  /

  Het kabinet Rutte komt in januari met een wetsvoorstel om de studieduur in het hoger onderwijs aan te pakken. Als studenten te lang over hun studie doen, krijgen ze een forse straftoeslag op hun verschuldigde collegegeld en verliezen ze hun…