• Oudjaar 2011: losse eindjes

  /

  Dit jaar verschenen er ruim 150 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhoudsopgave tref je HIER aan. Ettelijke kwesties zijn onopgehelderd gebleven. Een bloemlezing: a) Er is een langstudeerdersboete in het hoger onderwijs ingevoerd. Wie meer dan één jaar vertraagd raakt, betaalt…

 • Belangenverstrengeling in brede scholen

  /

  Een gymnastiekleraar van een school in Montgomery County mag niet langer een buitenschools fitnessprogramma verzorgen, althans als daaraan ook leerlingen uit zijn eigen school deel­nemen en zij hem daarvoor deelnamegeld verschuldigd zijn. Dat heeft de ethische commissie van het overkoepelende…

 • Eens gegeven blijft gegeven

  /

  In het kader van de kwaliteitsbeoordeling van de NVAO is bij de Hogeschool Windesheim onderzocht of het afstudeerwerk van de opleiding Journalistiek aan de meet is. Het deskundi­genpanel nam een steekproef van 23 werkstukken onder de loep (Volkskrant 22/12/2011 p.9).…

 • Verzuimregistratie en privacy

  /

  Scholen moeten de absentie van iedere leer- of kwalificatieplichtige leerling bijhouden. Sinds 2009 worden de verzuimgegevens digitaal doorgegeven aan het Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die vervolgens de gemeentelijke leer­plichtambtenaar inseint. Een tweede doel van de verzuimregistratie is…

 • Protocol Sociale Media

  /

  Het is leerlingen, ouders en medewerkers van onze school ten strengste verboden teksten (en beeld- of geluidsmateriaal) op internet te publiceren die de grenzen van het fatsoen overschrijden en/of die leerlingen, ouders, medewerkers, of de school als geheel, schade kunnen…

 • Juf, hartelijk dank! (II)

  /

  Juffen en meesters hebben wel eens een attentie verdiend voor al hun lieve inspanningen. Bijvoorbeeld aan het eind van het schooljaar, of misschien op hun verjaardag. Er zijn ook scholen waar de leerkrachten eenmaal per jaar tezamen in het zonnetje…

 • Een intieme relatie

  /

  Robin Wilson vertelt het dramatische verhaal van de docent die zijn ex-vriendin om het leven bracht en daarna zelfmoord pleegde (Chronicle H.E. 4/12/2011). Zij was masterstudente Psychologie aan de University of Idaho en hij was haar docent en mentor. Ze…

 • Expeditiemodel vs. Veldloopmodel

  /

  Henk Witteman is onderwijsadviseur bij TSM Consultants (gelieerd aan de uitgeverij Malmberg). Op de website Onder­wijs van Morgen schrijft hij een artikelenreeks over het thema Motivatie en meer in het bijzonder over de mogelijkheden van het Expeditiemodel in het voortgezet…

 • Sinterklaas (II)

  /

  In Staphorst zijn vijf protestants-christelijke Scholen met de Bijbel. Ze doen niet aan Sinterklaas, aldus bericht de Meppeler Courant (5/12/2011). De verslaggever noemt drie redenen. (1) Het is het verjaarsfeest van een Rooms-Katholieke heilige en die zijn door Calvijn en…

 • Duitse moslim mag bidden op school (II)

  /

  Het Duitse Bundesverfassungsgericht heeft bevestigd dat islamitische leerlingen het grondwettelijke recht hebben op school aan hun religieuze plichten te voldoen (Die Zeit 30/11/2011). De zaak van de Berlijnse vwo-leerling Yunus M. speelt al sinds 2008. Maar de moslims op zijn…

 • Ouderparticipatie

  /

  Het Onderwijsministerie moet bezuinigen en zoekt dus naar goedkope oplossingen zoals ouderparticipatie. Daarom wijdde de TV-rubriek EenVandaag gisteren een item aan oudercontracten (14e minuut). Met name werd het contract genoemd dat ouders moeten ondertekenen voordat ze hun kind bij het…

 • Vrije stagekeuze

  /

  In artikel 19 van de Nederlandse Grondwet is bepaald dat iedere Nederlander een recht op vrije arbeidskeuze heeft. Je kunt niet tegen je zin in een bepaalde werkkring geparachuteerd worden. Maar geldt dat ook voor stages die in het kader…