• Oudjaar 2012: losse eindjes

  /

  Dit jaar verschenen er 135 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhoudsopgave tref je HIER aan. Ettelijke kwesties wachten nog op een vervolg. Een bloemlezing: a) In 2013 komt het ministerie met een plan van aanpak om op de basisscholen het onderwijs…

 • CBHO vonnist over bsa-student

  /

  Ze begon september 2010 aan haar bachelorstudie in het hbo. Aan het eind van haar eerste studiejaar had ze nog niet aan de lokale studievoortgangsnorm voldaan: ze had minder dan 55 van de 60 studiepunten behaald. Het instellingsbestuur was dus…

 • Sportieve voetbaljeugd (II)

  /

  In een vorig blogbericht filosofeerde ik over maatregelen om de sportiviteit in het amateurvoetbal te bevorderen, zowel in als om het voetbalveld. De aanleiding was uiteraard de dodelijke mishandeling van een grensrechter bij een wedstrijd tussen twee jeugdelftallen in de…

 • Engels op de basisschool (VI)

  /

  Een op de negen Nederlandse ingezetenen is van niet-westerse herkomst. Van deze niet-westerse migranten en hun na­komelingen is 65% oorspronkelijk uit Turkije, Marokko of Suriname afkomstig, of uit de Nederlande Antillen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (2012a, 2012b) heeft de…

 • Verboden te pesten?

  /

  Moet pesten verboden worden, vraagt Aaron Mirck zich af (De Jaap 17/12/2012). Nee, antwoordt hij, want daarmee maakt men al gauw inbreuk op de vrijheid van menings­uiting. Volgens hem moet men volstaan met krachtige handhaving van het wettelijke verbod op…

 • Goede manieren

  /

  Fowey Community College is een comprehensive school in Cornwall. De leerlingen dragen een keurig schooluniform. Er worden veel extracurriculaire activiteiten georganiseerd. Voor de leerlingen van de eindexamenklas is er een officieel dansfeest, een galabal denk ik. De school kwam onlangs…

 • Sportieve voetbaljeugd

  /

  Hoe kun je, in het amateurvoetbal, de sportiviteit op en om het veld bevorderen? Dat vraagt Peter te Riele zich af (Eigenwijs in Onderwijs 12/12/2012). Hij oppert bijvoor­beeld: laat beide ploegen samen lunchen of iets drinken, vooraf of na afloop…

 • Geur van excellentie

  /

  Ik ben van huis uit socioloog, dus groepsculturen zijn een kolfje naar mijn hand. Het gaat me hier om de groeps- of organisatiecultuur die in honoursprogramma’s kan ontstaan. Een relatief kleine, streng geselecteerde groep van excellente studenten wordt bij elkaar…

 • Onderwijs en arbeidsmarkt

  /

  Bas ter Weel (Centraal Planbureau) heeft een trendrapport geschreven over de arbeidsmarktperspectieven van drie groepen werknemers en aspirant-werknemers in de Nederlandse beroepsbevolking: I. gediplomeerden van het hoger onderwijs, II. ge­diplomeerden van het havo/vwo en mbo-2/3/4, en III. lager opgeleiden. De…

 • Onbetaalde werkstages

  /

  Libby Page studeert journalistiek aan de Mode-academie in Londen. Ze schreef onlangs een vurig artikel tegen onbetaalde ‘internships’ (Guardian 7/12/2012). Wat zijn ‘interns’? Het gaat om tijdelijke arbeidskrachten zoals leerwerk-contractanten, stagiairs, co-assistenten en trainees. Maar haar actiegroep Intern Aware heeft…

 • Misdragingen buiten schoolverband (II)

  /

  Het Huygens College is een kleine christelijke vmbo-school in Amsterdam Oud-West. Twee leerlingen, X en Y, zijn dit weekend gearresteerd, verdacht van betrokkenheid bij dodelijke mishandeling van een grensrechter na afloop van een voetbalwedstrijd. Het ging om het jeugdelftal B1…

 • Kleine versus grote scholen

  /

  Presteren kleine scholen beter dan grote? Dat is de vraag die de redactie van RTL-Nieuws (1/12/2012) heeft trachten te beantwoorden. Maar door die vraagstelling worden grote scholen benadeeld, want vele grote scholen zoeken de menselijke maat door de leerlingen (en…