Beroepsethiek van docent-onderzoekers

Om zorgvuldigheid en integriteit in het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, wil de commissie-Schuyt (KNAW) dat wetenschapsbeoefenaars een soort ambtseed afleggen (Univers 18/9/2012). Ze moeten plechtig verklaren dat ze de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening zullen naleven. Maar die ambtseed mag geen dode…

Eenzijdig geschiedenisonderwijs

Sanne Terlouw is neerlandica, romanschrijver en tekstschrijver. Ze maakt zich boos over de eenzijdigheid van de leerboeken Geschiedenis die scholieren krijgen voorgeschoteld. Ze heeft ervaren dat educatieve uitgeverijen er geen been in zien historische feiten gekleurd weer te geven als…

Charter voor buitenlandse studenten

De Europese Associatie voor Internationaal Onderwijs (EAIE) heeft vorige week een International Student Mobility Charter uitgebracht. Voor onze universiteiten en hogescholen vormen studenten uit het Midden- en Verre Oosten een lucratieve markt. De spelregels van het Europese Charter gaan in…

Peter Hoefnagels

Peter Hoefnagels trok verleden zondagavond zo’n 135.000 kijkers, met Studio Sport als geduchte concurrent. Ik weet niet wat ik van die vmbo-leraar denken moet. Trekt hij alles uit de kast om zijn leerlingen te helpen, of is het een ongeleid…

Gymnastiekshirt met schoollogo

Een leerplichtige middelbarescholier onder het pseudoniem Hardcoregamer heeft er bezwaar tegen dat de school hem verplicht bij de plaatselijke middenstand voor de gymnastieklessen een shirt met schoollogo te kopen (Scholierenforum 13/9/2012). Hij draagt liever een eigen shirt en hij vindt…

MBO: tekort aan stageplaatsen (II)

De Minister heeft wederom kamervragen beantwoord over het tekort aan stageplaatsen in het middelbaar beroepsonderwijs (13/9/2012). ‘Deelt u de mening dat het onaanvaard­baar is als een student van de opleiding wordt verwijderd omdat er geen stageplek voorhanden is? Zo neen,…

Lehrbarkeit

Ik heb een nieuw woord geleerd: Lehrbarkeit. Erno Mijland spreekt van meer- en minder-leerbare leerlingen (Onderwijs van Morgen 4/9/2012). Hij bedoelt dat sommige leerlingen, zelfs onder optimale onderwijscondities, veel moeite hebben met bepaalde stof en dat er ook leerlingen zijn…

Claimcultuur in het onderwijs

De Britse socioloog Frank Furedi heeft samen met Jennie Bristow een lijvig essay gepubliceerd over de claimcultuur in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De professionele gezondheidszorg wordt verlamd door de dreiging van schadeclaims van de kant van geldbeluste patiënten/cliënten…

Meer straf en minder begrip

Meer straf en minder begrip voor criminelen, roept één van de politieke partijen in haar campagnefilmpjes. Zaterdagavond weer in een reclameblokje tijdens een RTL-film over 9/11 terroristen. Maar jij ziet dat natuurlijk wat genuanceerder. Hieronder volgt een lijstje met telkens…

Take-home tentamen op Harvard

Ongeëvenaarde fraude op Harvard, kopte het HogerOnderwijs-Persbureau (UT Nieuws 31/8/2012). De helft van de deelnemers zou gefraudeerd hebben bij een openboek-tentamen over de Amerikaanse staatsinrichting. Nou ja, als je even dóórlinkt, blijkt het om een ‘take-home exam’ te gaan, en…

Studielast in Amerika

In het Nederlandse hoger onderwijs wordt de omvang van programmaonderdelen uitgedrukt in studiepunten: hoeveel tijd moet een normstudent investeren om de minimum­doelen van de cursus te bereiken? Eén studiepunt staat voor 28 uur studielast van de normstudent en de omvang…

Cameratoezicht bij tentamens

De Erasmusuniversiteit Rotterdam (EUR) gaat in één van de grote tentamenzalen videocamera’s installeren om fraude tegen te gaan (EM Online 4/9/2012). Men is niet van plan het studentengedrag simultaan tijdens de tentamens te monitoren, maar uitsluitend achteraf als surveillanten een…