• Oudjaar 2013: stilte voor de stufi-storm

  /

  Dit jaar verschenen er 139 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhoudsopgave tref je HIER aan. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Het meest ingrijpend is het herziene wetsvoorstel inzake de studiefinanciering in het hoger onderwijs, dat dit jaar zal worden ingediend…

 • Geen les, maar toch een toets?

  /

  Ik heb dit jaar mijn vmbo-examen gehaald en ben begonnen met een mbo-opleiding. Het is hier nogal rommelig. Het gerucht gaat dat we half januari voor het vak Nederlands een toets Algemene Grammatica moeten afleggen: de techniek van zinsontleding en…

 • Hier spreekt men Nederlands (II)

  /

  De arrondissementsrechtbank te Amsterdam (30/10/2013) heeft gevonnist dat een school niet onrechtmatig handelt als zij haar allochtone leerlingen verbiedt op school hun moedertaal te spreken, ook al doen ze dat alleen buiten de lessen. Het vonnis is al zeven weken…

 • Ouderbijdragen op een excellente school

  /

  De Groningse Schoolvereniging is een excellente basisschool. Dat keurmerk werd haar begin dit jaar door staatssecretaris Sander Dekker uitgereikt. De vrijwillige ouder­bijdrage is 1103 euro per jaar. En als je dat niet betaalt? Dan krijgt het wan­betalende kind bijvoorbeeld computer-,…

 • Competency-based education in America

  /

  Een Amerikaanse bacheloropleiding kost vier jaar. De studievoortgang wordt uitgedrukt in studiepunten. Een cursus van dertien weken ad drie contacturen per week, levert drie studiepunten op, althans als je alle opdrachten voltooid hebt. Met het bachelordiploma wordt gegarandeerd dat je…

 • MBO: tekort aan stageplaatsen (IV)

  /

  Tanja Jadnanansing en Mohammed Mohandis zijn onderwijswoordvoerders van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Zij willen dat studenten die zijn toegelaten tot een beroeps­opleiding, een stagegarantie krijgen (PvdA 28/10/2013). Ze vinden het onaanvaardbaar dat iemand bij gebrek aan stageplaatsen uit…

 • Ervarings- versus beheersingscertificaten

  /

  Mozilla heeft een systeem van Open Badges ontwikkeld om opgedane leerervaringen en verworven competenties te certi­ficeren: een digitale portfolio waaruit kan worden afgelezen wat iemand in z’n mars heeft. Op Education News (5/12/2013) wijdt Julia Steiny er een artikel aan.…

 • Gehandicapt: geen mbo-diploma

  /

  Sommige mensen zijn breed inzetbaar, anderen moeten leven met hun beperkingen. Begin oktober heeft het Netwerk Ouder­initiatieven Passend Onderwijs een brief naar de Vaste Kamercommissie OCW gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor mbo-studenten met een handicap. In de brief wordt…

 • InHolland: drama in zes bedrijven

  /

  De Minister heeft in een kamerbrief (28/11/2013) laten weten dat de opleidingen MEM en CE van de Hogeschool InHolland hun accreditatie behouden. Maar de landelijke studentenvakbond LSVb reageerde met een boos persbericht omdat de belangen van de zittende studenten met…

 • Brainwashing op school

  /

  Wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit, van vreemde smetten vrij, wiens hart voor land en koning gloeit, verheff’ den zang als wij: hij stell’ met ons, vereend van zin, met onbeklemde borst, het godgevallig feestlied in voor vaderland en vorst.…

 • Plagiaat in commissie

  /

  Sommige paperopdrachten worden groepsgewijs gemaakt. Hoe moet de examencommissie handelen als een groepspaper bij een digitale plagiaat-scan door de mand valt? Kunnen de groepsleden collectief aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat één van hen zich aan plagiaat schuldig heeft…

 • Free speech on campus (II)

  /

  De locatie Chatanooga van de openbare University of Tennessee heeft in de open lucht een Speakers Corner, waar studenten, docenten en buitenstaanders, mits regulier aangemeld, hun zegje mogen doen, al dan niet met behulp van een geluids­versterker. Om de spreker…