• Oudjaar 2014: fact-free politics

  /

  Dit jaar verschenen er 117 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhoudsopgave tref je HIER aan. Het jaar stond in het teken van de voortgaande verkleutering van de lands­politiek. De kwaliteit van de analyses en argumenten was bedroevend laag. Het enige wat telde…

 • Statistische onregelmatigheden

  /

  De examencommissie van de afdeling Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (Hogeschool Utrecht) heeft wat uit te leggen. Heeft zij alle uitslagen van het tentamen Psychosociale Hulpverlening ongeldig verklaard omdat onregelmatigheden of fraude niet kunnen worden uitgesloten (Trajectum 23/12/2014)? Zij nam haar…

 • Tijdelijke concentratiestoornis

  /

  Op het Scholierenforum (11/12/2014) komt een leerling met een emotioneel relaas. ‘Ik had vandaag een toets Duits. Aan het begin van de les heb ik gemeld dat mijn concentratie misschien niet goed was omdat mijn oma pas gestorven is. Toen…

 • Nieuw vakdiploma voor startkwalificatie

  /

  Er wordt een nieuw vakdiploma gecreëerd ten behoeve van jongeren voor wie de start­kwalificatie van het MBO2-diploma te hoog gegrepen is. Dat bericht minister Bussemaker in een Kamerbrief (12/12/2014). Met deze gerichte aanval op de schooluitval hoopt de minister de…

 • Guitige Zwarte Domme Dienaar (II)

  /

  Volgens Hans Schnitzler (4/12/2014, 5/12/2014) is het zwartepietendebat telkenjare zo verhit doordat de discussianten hun eigen definitie van Sint en Piet aan de hele samenleving trachten op te leggen. Volgens hem moeten zij zich erbij neerleggen dat de definitie van…

 • Te koop: mijn collegedictaat

  /

  Mogen studenten hun collegedictaat te koop aanbieden of hun dictaat via een com­merciële website aan medestudenten beschikbaar stellen? Het universiteitsbestuur van de KU Leuven gaat daartegen optreden (Het Laatste Nieuws 18/11/2014): studenten mogen dictaten uitwisselen, maar ze mogen er geen…

 • Studenten klagen bij de Onderwijsinspectie

  /

  Bouwkundestudenten van de Haagse Hogeschool hadden ernstige klachten over de toetsing en examinering, maar bij de opleiding kregen zij nul op het rekest. Zij namen contact op met de Onderwijsinspectie. Volgens haar Toezichtkader ligt het niet op haar weg om…

 • Het creationisme van dr. Tom McMullen

  /

  Ooit beging ik nogal een blunder tegenover een docent in de Geschiedenis der Wiskunde. In mijn onwetendheid debiteerde ik de veronderstelling dat zijn vak niet zo hoog staat aangeschreven in de pikorde van het wiskundig onderzoek en onderwijs. Hij wees…

 • Criminalisering van ongewenst gedrag

  /

  De 17-jarige leerling Antonio heeft alcohol gedronken op school. Dat is in strijd met de schoolregels en hij heeft dus een disciplinaire straf te duchten. Maar in de Verenigde Staten is minderjarig bezit en gebruik van alcohol in sommige gevallen…

 • De aanval op een Teaching Assistant

  /

  Het U.S. Supreme Court heeft onlangs beslist dat het homohuwelijk in Wisconsin moet worden toegestaan, maar één op de drie kiezers is er fel op tegen. Deze controverse verdeelt ook de gemoederen binnen de rooms-katholieke Marquette University. LGBT-studenten zijn er…

 • Jonge mantelzorgers (II)

  /

  Moeder Irma is aan een rolstoel gekluisterd. Ze lijdt aan Multiple Sclerose (MS). Het gezin woont in een dorp op zo’n zeven kilometer afstand van Doetinchem. Vader werkt in Duitsland en maakt lange dagen. Het gezin telt twee dochters. De…

 • Burgerschapsvorming in Engeland

  /

  In juni heeft het Engelse Ministerie van Onderwijs initiatieven genomen om de Minister de bevoegdheid te geven de overheidsbekostiging te beëindigen als scholen in strijd met de uitgangspunten van de burgerschapsvorming handelen (The Guardian 19/6/2014). Als principe geldt dat scholen…