• Boete voor late tentameninschrijving

  /

  De Leidse rechtenstudente Moniek de Graaf moest 225 euro boete betalen omdat ze zich te laat had ingeschreven voor drie tentamens (Spits 15/1/2014). Ze vergat op Voltooien te drukken toen ze, ruim op tijd, de digitale inschrijfprocedure had doorlopen. Ja…

 • Jan Arentsz op BNN (II): de mantelzorger

  /

  In de tweede aflevering van de BNN-serie De School komt Femmie ten tonele. Het is mei-juli 2013 en ze zit in de vierde klas havo. Bij haar moeder is niet zo lang geleden een hersentumor verwijderd, maar het gaat inmiddels…

 • Hele klas onvoldoende

  /

  Het was oktober 2013. Say zit in de eindexamenklas vmbo-TL. Dan mag je verwachten dat iedere leraar z’n uiterste best doet om z’n leerlingen te bemoedigen en naar de eindstreep te loodsen. Voor een recente voortgangstoets Economie had hij keihard…

 • Wouter Sanderse over beroepsethiek

  /

  Wouter Sanderse, lector Beroepsethiek bij de Fontys-lerarenopleiding in Tilburg, hield onlangs zijn inaugurele rede (die inmiddels ook in druk verschenen is). Hij bekijkt de beroepsethiek van de leraar vanuit een deugdenbenadering. Als men wil bevorderen dat leraren deugdelijk lesgeven, moet…

 • OCW geeft groen licht voor de MOOC

  /

  Wij geven groen licht voor Massive Open Online Courses (MOOC’s) in het Nederlandse hoger onderwijs (H.O.), zo kondigt het ministerie in een nieuwsbericht aan (9/1/2014). Is dat nieuws? Nee, het staat universiteiten en hogescholen van oudsher vrij aan wie dan…

 • Jan Arentsz op BNN

  /

  BNN@School of kortweg De School. Zo heet de serie die de jongerenzender BNN op zes dinsdagavonden geprogrammeerd heeft. Het is reality-TV: zes schoolweken lang zijn havo4-leerlingen van de CSG Jan Arentsz gefilmd in hun dagelijkse doen en laten (van half…

 • Sander Dekker beloont wetsovertreding

  /

  In het hartje van Den Haag staat de Willemsparkschool, een basisschool die onder de paraplu van de Haagse School­vereeniging ressorteert. Zij onderscheidt zich van andere scholen door het feit dat haar leerlingen in de groepen 1 t/m 8 Engels krijgen…

 • Voorzorgsdiscriminatie

  /

  Maken christelijke en katholieke scholen zich aan racisme schuldig als zij leerlingen van alle gezindten toelaten maar het dragen van hoofddeksels (waaronder hoofddoeken) verbieden? Die vraag werd in een vorig blogbericht opgeworpen. Volgens socioloog Herman Vuijsje (NRC 27/12/2013) mag men…

 • Protocol sociale media (II)

  /

  Het College van Curatoren van het openbaar hoger onderwijs in de Amerikaanse staat Kansas heeft onlangs besloten dat leden van de academische en ondersteunende staf (m/v) geschorst of ontslagen kunnen worden als ze ongepast gebruik van sociale media maken. Het…