• Wie betaalt de iPad?

  /

  Een openbare middenschool in de staat Massachusetts maakt bij haar onderwijs intensief gebruik van iPads. Zij stelt deze gratis ter beschikking aan haar leerlingen. Maar ze mogen de tablet niet naar huis nemen om hun huiswerk te maken. Als ouders…

 • Leerlingen en studenten met een handicap

  /

  Op 17 maart jongstleden heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel ter ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het bijbehorende wetsvoorstel ter uitvoering van dat verdrag. Vervolgens heeft de staats­secretaris…

 • Vrijstellingen in het hoger onderwijs

  /

  De examencommissie van een hbo- of w.o.-opleiding is wettelijk bevoegd studenten op grond van eerder in het hoger onderwijs behaalde tentamens of examens vrijstelling te verlenen van het afleggen van een tentamen. Dat wordt nader geregeld in de onderwijs- en…

 • Een schools keurslijf

  /

  Schoolleider Jan Fasen schreef een mooie column, onder verwijzing naar een radicaal sonnet van Jan Kal. Ons schoolsysteem perst leerlingen in een keurslijf waarin geen ruimte is voor een onderzoekende en creatieve geest, zelfredzaamheid of spontaneïteit. Jan Fasen bedoelt ruimte…

 • Mijn man

  /

  David Degreef woont al acht jaar samen met zijn partner en hij is verleden december in het huwelijk getreden. Met vrienden en familie kan hij daar heel open over praten. Tegen ieder die het weten wil, zegt hij dat hij…

 • Docent pleegt plagiaat

  /

  Isabel del Pino-Allen geeft het vak Communicatie aan het Miami Dade College in Florida. Zij is co-auteur van het studieboek The Freedom to Communicate (Hayden-McNeil 2013). Zij verwijt een mede-auteur, collega Adam Vellone, dat hij plagiaat heeft gepleegd en zo­doende…

 • Handen geven (II)

  /

  Het Cosmicus Montessori Lyceum heeft een orthodox-islamitische stagiaire weggestuurd omdat ze niet bereid is mannen een hand te geven. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft deze Amsterdamse montessorischool in het gelijk gesteld (7/8/2014). Dat is opmerkelijk,…

 • Aanstaande professional pleegt studiefraude

  /

  Student X studeert Verpleegkunde aan een Vlaamse hogeschool. Hij (of zij) moest alleen nog een vierpunts literatuurscriptie (nominaal 112 studie-uren) maken om vóór de zomervakantie het diploma te verwerven. Maar in tijdnood gekomen, liep hij de kantjes eraf. Hij bezondigde…

 • Hans Wansink over studietempo en studieuitval

  /

  Wie is Hans Wansink? Hij is research fellow van de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) en redacteur van de Volkskrant-opiniepagina. Volgens zijn Linkedinprofiel behoort het tevens tot zijn redactionele taken Op-Eds te schrijven: opiniërende artikelen of…

 • Vlaanderen: collegegeld naar draagkracht

  /

  Vlaanderen heeft een nieuwe gewestelijke regering: een centrum-rechts kabinet onder leiding van Geert Bourgeois. Vorige week is het regeerakkoord goedgekeurd door het parlement. Afgesproken is dat er 5% bezuinigd wordt op het hogeronder­wijsbudget. De universiteiten en hogescholen mogen dat opvangen…

 • Honours tracks: twee varianten

  /

  Tegenwoordig bieden vele universiteiten en hogescholen honoursprogramma’s voor excellente studenten. Er bestaan twee varianten om zulke programma’s te organiseren. In de Amerikaanse universiteiten worden excellente studenten toegelaten tot verzwaarde onderdelen (honours courses) ter vervanging van de reguliere onderdelen van het undergraduate…

 • Wageningen Honours Programme

  /

  Tegenwoordig bieden vele universiteiten en hogescholen speciale programma’s voor excellente studenten. Er bestaan twee varianten. In de ene variant volgen studenten extra studieonderdelen bovenop het reguliere curriculum van hun opleiding. En in de andere variant volgen ze verzwaarde onderdelen binnen…