• Oudjaar 2015: naar humaner onderwijsbeleid

  /

  Dit jaar verschenen er 107 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhouds­opgave tref je HIER aan. In het hoger onderwijs groeide dit jaar de kritiek op het doorgeschoten rendementsdenken van het ministerie en van de universiteiten en hogescholen. De macro-economische belangen van de…

 • Misleidende studiebijsluiters (II)

  /

  Aanstaande studenten willen graag weten of ze na het doorlopen van een universitaire of hbo-opleiding een redelijke kans op een passende baan hebben. Daartoe wordt door Studiekeuze123 een ‘studiebijsluiter’ geleverd. Zo wordt gerapporteerd dat 91% van de pedagogiekstudenten werk heeft…

 • Recht op passend onderwijs?

  /

  Hij is tweedejaars hbo-student. Hij is Bedrijfseconomie gaan studeren omdat hij goed is in cijfertjes (FOK 25/11/2015). In het eerste jaar heeft hij bijna al zijn zestig studiepunten gehaald. Hij boekte goede cijfers en dat kostte hem niet veel moeite.…

 • Meertaligheid op de basisschool (II)

  /

  Sinds april 2014 werkt taalwetenschapper Karijn Helsloot bij de Hogeschool Windesheim aan de vormgeving en coördinatie van een Centrum voor Meertaligheid, zo meldt zij op haar LinkedIn-account. Onlangs stuurde ze, samen met collega-taalwetenschapper Gerrit Jan Kootstra, een manifest de wereld…

 • Professionele onafhankelijkheid

  /

  Hij werkte bijna tien jaar op deze middelbare school, maar per 1 december is hij ontslagen. Hij was in het onderwijs gegaan om het verschil te maken. Hij wilde goed doen. Als leerlingen achter dreigden te raken, trachtte hij ze…

 • Wat is academische vrijheid (IV)?

  /

  Aan de instellingen [universiteiten, hogescholen et cetera] wordt de academische vrijheid in acht genomen, zo luidt artikel 1.6 van de Wet op het Hoger Onderwijs. Het gaat over de professionele ruimte die docenten en onderzoekers toekomt, alsmede over de Lernfreiheit…

 • Proefproces BSA gewenst

  /

  Voor bachelorstudenten van de Erasmusuniversiteit (EUR) geldt de regel dat ze via een Bindend StudieAdvies (BSA) uit de opleiding worden verwijderd als ze het eerstejaars­programma niet binnen twaalf maanden voltooid hebben. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)…

 • Politieke emoties op school (IV)

  /

  Hoe ga je als leraar met de Parijse terreuraanslagen om? Samen met Alderik Visser gaf Henk ter Haar enige adviezen op zijn weblog (15/11/2015): hoe ga je erover in gesprek met je leerlingen? De auteurs stellen dat er niet alleen…

 • Schorsing in Los Angeles

  /

  De openbare scholen in Los Angeles zijn bezig met een vijfjarenproject om het aantal geschorste leerlingen terug te dringen. Op die manier beoogt men de effectieve leertijd te vergroten en gelijke kansen op schoolsucces te waarborgen. Het accent wordt ver­schoven…

 • Realistisch rekenen in groep 8

  /

  Lieve juf Iris, we kregen van jou de volgende huiswerksom en niemand had hem goed. Ook bij de nabespreking raakten we de draad kwijt. De som luidde: Onze laan is 480 meter lang. Aan beide kanten van de laan staan…

 • Diploma: inflatie en deflatie

  /

  Men spreekt van inflatie als waardepapieren steeds minder waard worden. Meestal denkt men daarbij aan de extrinsieke waarde voor de houder van het waardepapier: je kunt steeds minder kopen voor een briefje van honderd euro. Zo kan men ook van…

 • Passend onderwijs in detentie

  /

  Wordt aan gedetineerde jongeren passend onderwijs geboden? In de USA laat dat nog veel te wensen over (Washington Post 5/11/2015), maar het is dan ook een zeer vlottende doelgroep: 30% zit in voorlopige hechtenis (meestal niet meer dan twee maanden)…