• Privacy op school

  /

  Is er geen geschreven regel waarin staat dat docenten de resultaten van hun leerlingen niet bekend mogen maken aan andere leerlingen, vraagt Droom­vangertje zich af (FOK 3/11/2015). Ja, die regels bestaan wel degelijk, maar ze zijn heel algemeen geformuleerd. Zo…

 • Guy Fawkes Day

  /

  In Engeland wordt vandaag Guy Fawkes Day gevierd. Men spreekt ook wel van Bonfire Day, vanwege de patriottische vreugde­vuren die vanavond overal zullen oplaaien. Met die vreugde is niets mis, maar er worden ook levensgrote poppen verbrand die Guy Fawkes…

 • Professional: betrokkenheid en distantie

  /

  Een R.K. scholengemeenschap in Limburg gaat een gedragcode voor leraren opstellen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan (AD 22/10/2015). Ook zullen leraarscursussen worden opgezet waarin de sociale veiligheid op school en een gezonde, professionele afstand tussen leraar en leerling centraal…

 • Regelluwe scholen

  /

  Per 1 januari start een proef met deregulering in het basis- en voorgezet onderwijs (OCW 30/10/2015). Een beperkt aantal scholen mag ontheffing van vigerende regels aanvragen teneinde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen of de doelmatigheid te bevorderen onder…

 • Studenten: ouderlijke bijdrage belast?

  /

  Science Guide (30/10/2015) komt met verwarrend nieuws. Bij het tweedekamer­overleg over het belastingplan-2016 had Pieter Omtzigt (CDA) de toezegging gevraagd dat studenten wier ouders financieel bijdragen aan hun studiekosten en kosten van levensonderhoud, niet met schenkingsbelasting worden op­gezadeld. Staatssecretaris Wiebes…

 • Gelijke kansen als toetssteen (III)

  /

  Op de website van Beter Onderwijs Nederland (18/10/2015) publiceerden Astrid Scholten en Ben Hamerling een artikel over de basisvaardigheden die iedere leerling op de basisschool bij voorrang moet ontwikkelen en optimaliseren om zich te kwalificeren voor het vervolgonderwijs en voor…

 • Optimalisering van het tentamenrooster

  /

  Hoe moet men het rooster van summatieve tentamens binnen een opleiding inrichten als men studievertraging in een studenten­cohort wil tegengaan? In Didactief (12/10/2015) worden door Janke Cohen-Schotanus de volgende vuistregels voorgesteld. 1. Laat elk tentamen voorafgaan door deeltoetsen (of splits…

 • Helicopter-ouders

  /

  Er zijn ouders die hun kinderen te veel hulp geven om hun vorderingen te optimaliseren. Zij cirkelen voortdurend als een reddings­helicopter om hen heen teneinde goede cijfers te halen. Julie Lythcott-Haims legt uit waarom dat niet goed is (Washington Post…

 • Gelijke kansen als toetssteen (II)

  /

  De voorzitter van de MBO-Raad, Jan van Zijl (S&D juni 2015, NRC 7/11/2014) maakt zich zorgen over kansarme jongeren die de cognitieve talenten ontberen om de hogere regionen van de diplomahiërarchie (hoger dan mbo-2) te bereiken. Maar volgens hem zijn…

 • Nieuwsbegrip over de crash van de MH17

  /

  Volgens een luchtvaartexpert, oud-gezagvoerder van de KLM, kun je de slachtoffers van de MH17 vergelijken met “een kind dat op zijn fietsje nietsvermoedend tussen twee strijdende partijen doorfietst en wordt geraakt door een kogel die niet voor dat kind bedoeld…

 • Grondrechten op school

  /

  Sinds 2014 worden jaarlijks in oktober de leerlingenraden gekozen in de Franse lycées. Het Lycée is de bovenbouw van het secundair onderwijs, bestemd voor 15- tot 18-jarigen. Ter versteviging van de interne school­democratie zijn ook hun rechten vastgelegd: het recht…

 • Project-2032: gelijke kansen als toetssteen

  /

  Welke kennis en vaardigheden moeten leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs verworven hebben als ze omstreeks 2032 instromen in het mbo, hbo en w.o.? Uiterlijk in 2017 wil het ministerie van OCW, in antwoord op deze vraag, nieuwe kerndoelen…