Wapenbezit in het voortgezet onderwijs

Het dagblad Trouw (28/1/2015) berichtte op gezag van het persbureau ANP: ‘Het komt steeds vaker voor dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs een wapen meenemen naar school, [zo] blijkt uit de nieuwste Veiligheids­monitor van het ministerie van Onderwijs. Die onderzoekt…

Politieke emoties op school (II)

Democratie kun je leren, thuis en op school. Dat is de titel van een sympathieke lezers­bijdrage in De Volkskrant (26/1/2015). Het gaat over het programma van burger­schaps­vorming dat wordt uitgedragen door De Vreedzame School. Er zijn ook lesbrieven uitgebracht over…

Kleurrijk leraarschap

Als je leraar bent in een kleurrijke klas en in een kleurrijke samenleving: dan moet je gevoel hebben voor culturele en religieuze verschillen. Dat is de boodschap van Hüseyin Susam in zijn recente proefschrift over Cultureel sensitief leraarschap (VU University…

Bestrijding van spiekgedrag

Een doelgerichte docent neemt studietoetsen af om te beoordelen in hoeverre studenten de beoogde kennis en vaardigheden beheersen. Daarbij geldt als professionele eis dat spiekgedrag wordt tegengegaan. Wat kunnen wij doen om bij studenten de Neiging Tot Spieken (NTS) te…

Ontoelaatbare gedragingen of uitlatingen (III)

Een student van de vierjarige mbo-opleiding tot BOS-medewerker (sport- en bewegings­coördinator Buurt-Onderwijs-Sport) wordt ervan verdacht dat hij als stagiair basis­scholieren op ongewenste wijze heeft aangeraakt. Halverwege zijn vierde studiejaar waren zijn stages al afgetekend, maar achteraf kreeg de stagecoördinator een…

Wat is Gelijke Kansen?

Wat wordt verstaan onder Gelijke Kansen in het onderwijs? Om daarachter te komen, zouden we een uitgebreid literatuur­onderzoek moeten doen, vooral naar Amerikaanse bronnen (Equal Educational Opportunities). Daarnaast zal bestudering van Nederlandstalige, vooral ook Vlaamse bronnen ons vermoedelijk verder kunnen…

Politieke emoties op school

Mogen scholen zich laten meedrijven met de nationale emoties van Je suis Charlie? Of hebben zij veeleer tot taak de leerlingen objectief te informeren en kritisch te leren nadenken? Op de geschiedkundige website Historiën (9/1/2015) schreef Carlijn Jacobs over de…

Tweetalige basisschool in Hyattsville

In de Washington Post (4/1/2015) wijdt Ovetta Wiggins een enthousiast artikel aan het tweetalige onderwijsprogramma van de openbare basisschool Cesar Chavez in Hyatts­ville, nabij Washington DC. Vijftig procent van de lessen wordt in het Spaans gegeven. Voorlopig gaat het nog…

Jongeren berechten jongeren (III)

Drie Amsterdamse middelbare scholen gaan dit jaar experimenteren met een binnen­schoolse jongerenrechtbank. Als de schoolleiding overtreding van de schoolregels bewezen acht, kan zij de dader voorgeleiden aan een ‘peer court’, bestaande uit leer­lingen. Deze beslissen welke straf de dader krijgt…

Wat is ouderbetrokkenheid

Vorige maand heeft het Ministerie van Onderwijs de jaarlijkse Monitor Ouder­betrokkenheid gepubliceerd. Men vindt het namelijk belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school en bij de schoolloopbaan van hun minderjarige kinderen. Men spreekt van ouderbetrokkenheid als er een goede…