Coschappen zonder poen

Ik heb gisteren de film La fille inconnue van de Waalse gebroeders Dardenne gezien. De hoofdpersoon is een huisarts in Seraing, een industriële voorstad van Luik. Ze heeft een co-assistent die meeloopt in haar praktijk, een vijfde­jaarsstudent van de Luikse…

Verbasterde leerlingen

Hoe onthoud ik de voor- en achternamen van mijn leerlingen? Dat is de grote uitdaging voor leraren op de middelbare school. Maar wat leerlingen met een buitenlandse naam betreft, is er nog een extra uitdaging: ik moet in mijn hoofd…

Een ezel in de klas

Vroeger kregen leerlingen die niet presteerden, het ezelsbord omgehangen. In sommige schooltjes was ook de ezelsmuts in zwang. Het was een publieke vernedering, vergelijkbaar met de middeleeuwse schandpaal voor volwassenen. Maar dit verhaal speelde zich onlangs op een middenschool in…

Blackface student

Ze zat nog maar drie weken op Quinnipiac University (Connecticut), maar ze voelde zich al helemaal thuis met haar huisgenoten in de dormitory. Ze kwam die ochtend met haar wekelijkse gezichtsmaskertje binnen. Voor haar was dat normaal, want haar moeder…

Maak het lerarenregister openbaar (II)

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober ingestemd met de totstandkoming van een openbaar, doorzoekbaar leraren­register. Leer­lingen en hun ouders juichen dat toe, want op die manier kunnen ze controleren of de leraar die bij hen op school voor de…

Laptops in de collegezaal

Yra van Dijk is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Leiden. Sinds dit studiejaar verbiedt zij haar studenten om tijdens de colleges hun laptops, tablets en mobiele telefoons te gebruiken (Mare 22/9/2016 pp.1, 6-7; VK 23/9/2016, 5/10/2016). Ze heeft er genoeg…

Corporale groentijd

De groentijd wordt algemeen beschouwd als een inwijdingsrite waarmee nuldejaars aan beproevingen worden blootgesteld voordat ze als lid tot het corps worden toegelaten. Dat schept een band. Is dat zo? Vele corpora kennen een strikte hiërarchie naar anciënniteit. Eenmaal toegelaten…

Stagediscriminatie in het mbo

Mbo-studenten blijken bij het zoeken naar een stageplaats een fiks risico te lopen om te worden gediscrimineerd vanwege hun huidskleur, godsdienst of etnische familieachtergrond. Minister Bussemaker oordeelt in een nieuws­bericht van haar departement (23/9/2016) dat die stage­discriminatie actief moet worden…

Safe spaces voor academische vorming

Is My Right Honourable Friend het met mij eens dat de vrijheid van menings­uiting een kern­waarde is van ons land en dat die vrijheid binnen onze universiteiten ondermijnd wordt door minderheidsgroepen die het debat menen te mogen frustreren met hun…

Geen BSA voor tweedejaarsstudenten

Minister Bussemaker heeft eind vorige week met een Kamerbrief (9/9/2016) een einde gemaakt aan een stuk wetteloosheid in het hoger onderwijs. Zij heeft bevestigd dat studenten na hun eerste verblijfsjaar in principe niet meer met een propedeutisch ‘bindend studieadvies’ (BSA)…

Engelstalig hoger onderwijs (III)

Door de Nederlandse universiteiten worden 1632 opleidingen verzorgd: 435 bachelor- en bijna 1200 master­opleidingen. Zestig procent van de opleidingen wordt tegenwoordig volledig in het Engels gegeven (Volkskrant 26/8/2016). Zeker vijf op de tien masterstudenten en twee op de tien bachelorstudenten…