Collectieve straf bij fraude

Wat kan een universiteit of hogeschool doen als een student ervan verdacht wordt bij het maken van een toets fraude te hebben gepleegd? Om te beginnen moet de examinator het bewijs leveren dat de student fraude heeft gepleegd. Vervolgens moet…

Afstuderen in tweetallen

In vele hogescholen en universiteiten kunnen twee studenten desgevraagd samen afstuderen in een duoproject. De visitatie­commissies van de NVAO stellen daarbij wel als eis dat de taken binnen het duo zodanig worden verdeeld dat beide studenten los van elkaar op…

Omscholing onbetaalbaar geworden

Vervolgstudie is voor velen onbetaalbaar, kopte De Volkskrant woensdag­ochtend op de voorpagina (10/8/2016a). Tegenwoordig krijgt een universiteit of hogeschool in principe geen overheidssubsidie meer voor studenten die een tweede studie volgen, nadat ze al een diploma gehaald hebben. Dientengevolge moeten…

Wederrechtelijke vrijheidsberoving

Een leraar van een Duitse middelbare school zit in de beklaagdenbank wegens weder­rechtelijke vrijheidsberoving van dertienjarige leerlingen (Rheinische Post 4/8/2016). Hoe is dat zo gekomen? Tijdens een blokuur aan het eind van de schooldag werd de orde zo ernstig verstoord…

The honours experience

Clara Strunck heeft drie jaar Oxbridge achter de rug (Daily Telegraph 28/7/2016): de beste academische ‘Bildung’ die je je maar wensen kunt. Daar kan geen enkel undergraduate honoursprogramma ter wereld aan tippen. In die veilige academische community heeft ze geleerd…

Rechtspositie van studenten

Achttien maanden geleden trachtte minister Bussemaker de afschaffing van de basisbeurs door de Eerste Kamer te loodsen. Bij die gelegenheid zegde zij toe dat ze in gesprek zou gaan met de koepelorganisaties (VSNU en VH), met de studentenorganisaties (ISO en…

Behaalde studiepunten blijven staan (II)

Er komt een beetje schot in de strijd tegen het doorgeschoten rendements­denken van universiteiten en hogescholen. Het Hoger Onderwijs Persbureau heeft verleden dinsdag Tien vragen over het bindend studieadvies beantwoord (DUB 14/6/2016). Krachtens de nieuwe jurisprudentie is het verboden om…

Privacy van aspirant-studenten

De meeste universiteiten en colleges in de Verenigde Staten eisen van aspirant-studenten dat ze bij hun verzoek om toelating aangeven of ze een strafblad hebben. Soms wordt ook gevraagd of ze zich op de middelbare school misdragen hebben. Maar de…

Rechten van allochtone burgers

In de Tweede Wereldoorlog, na de Japanse aanval op Pearl Harbor, werden 120.000 Amerikaanse ingezetenen van Japanse komaf in concentratiekampen opgesloten. Van hen had 62% een Amerikaans paspoort. Het waren geen krijgsgevangenen en ze waren evenmin verdachte in een strafproces.…

Non scholae sed vitae

We leren te veel voor de school en te weinig voor het leven, schreef de Romeinse wijsgeer Seneca in zijn Morele Brieven. Paul T. Corrigan koppelt daar een concreet advies aan (Inside HigherEd 3/6/2016): je moet je studie­boeken niet verkopen…

Wetteloosheid in het hoger onderwijs

Het hoogste bestuursrechtelijke orgaan voor het hoger onderwijs is het College van Beroep (CBHO). Onlangs gaf rechter Ben Olivier bij gelegenheid van zijn 70e verjaardag een opzien­barend afscheidsinterview. Hij hekelt de wetteloos­heid van universiteiten en hogescholen: ze zijn met het…

Gelijke behandeling op school

Gelijke behandeling op school? In Nederland nemen we dat niet zo nauw. In 2008 publiceerde de Commissie Gelijke Behandeling de handreiking ‘Naar een Discriminatievrije School’, maar in 2011 toonde het Amsterdamse gerechtshof zich niet bereid het Don Bosco College (Volen­dam)…