• Professioneel proefschrift (II)

  /

  In opdracht van het Rectorencollege van de Nederlandse universiteiten zijn, in een recent interimrapport, plannen gepubliceerd om de begeleiding en beoordeling in promotietrajecten te stroomlijnen (Univers 12/2/2019, 9/4/2019). Die plannen zijn ingegeven door zorgen over de kwaliteit van de dissertaties…

 • Verboden te fotograferen in de klas

  /

  De Tweede Kamer heeft op 9 april met grote meerderheid een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt in kaart te brengen in hoeverre het wettelijk toelaatbaar is dat leer­lingen ongevraagd en zonder toestemming fragmenten van lessen en uitspraken van…

 • PVV wil ethische code voor leraren

  /

  De PVV heeft in de Tweede Kamer een motie ingediend om de sociale veiligheid in het onderwijs te vergroten: in een ethische code moet worden vastgelegd dat leraren zich in politiek opzicht neutraal moeten uiten jegens hun leerlingen/studenten. De indiener,…

 • Segregatie van mannen en vrouwen

  /

  De VVD heeft op 22 februari Kamervragen gesteld over gedwongen segregatie van mannen en vrouwen bij gelegenheid van een lezing voor moslimstudenten in een zaaltje van de Universiteit Utrecht. Achteraf bleek dat de aanwezigen zelf voor segregatie hadden gekozen en…

 • Ambitieuze leerling bespot en buitengesloten

  /

  Beste uitblinker, ik heb je bericht op Scholierenforum gelezen. Je wordt Onze Wikipedia genoemd, of Hermelien Griffel. En dat zijn nog aardige spotnamen, vergeleken met de kwalificaties (zoals studiebol, nerd of uitslover) die de klasgenoten mogelijkerwijs achter je rug debiteren.…

 • De vrijwillige ouderbijdrage van Slob (II)

  /

  Vorig jaar december gaf ik een update over dat gebed zonder end: de politieke beleidsvorming rond de vrijwillige ouderbijdrage in het primair en secundair onderwijs. Inmiddels zijn er twee nieuwe Kamerbrieven verschenen (12/3/2019, 13/3/2019) waarmee minister Slob een duidelijke koers…

 • Seksrelaties met meerderjarige studenten (III)

  /

  De University of Michigan (UM) heeft nieuwe regels ingevoerd over de relaties van onderwijs­gevenden met studenten (Chronicle H.E. 25/2/2019). De UM wil bewerkstelligen dat onder­wijsgevenden voldoende professionele distantie tegenover studenten bewaren en dat met name seksuele, romantische en liefdesrelaties met…

 • Christen op een openbare zwarte school

  /

  Op 27 februari hebben drie Tweedekamerfracties (CU, PVV en VVD) schriftelijke Kamer­vragen gesteld over een openbare vmbo-school in Hoofddorp. Een techniekinstructeur is sinds 21 januari geschorst nadat er op de (overwegend ‘zwarte’) school onrust was ontstaan naar aanleiding van beweringen…

 • Demonstratievrijheid in het leerlingenstatuut

  /

  In een vorig blogbericht besprak ik de rechten van klimaatspijbelaars. Een andere vraag is wat scholen zelf in het leerlingenstatuut hebben vastgelegd ten aanzien van leerlingen die willen actievoeren, betogen of demonstreren en die daartoe hun onderwijs­deelname willen onder­breken (hetgeen…

 • Ethisch leiderschap op school

  /

  De Engelse Onderwijsinspectie, Ofsted, gooit het roer om (Guardian 6/1/2019). Zij heeft in concept een nieuw Toezichtkader gepubliceerd waarin leerlinggerichte kwaliteit centraal staat. Scholen worden voortaan niet meer uitsluitend op hun rendements­cijfers afgerekend en ze kunnen van een koude kermis…

 • De rechten van klimaatspijbelaars

  /

  De demonstratievrijheid is één van de pijlers van de rechtsstaat. Dat geldt eens te meer voor jongeren die nog geen stemrecht heb­ben. Een specialist op dit gebied, dr. Berend Roorda, wijst echter op artikel 9 van de Grondwet. Daarin wordt…

 • Betaalde bijles voor eigen parochie (III)

  /

  Drie juffen van een Haarlemse basisschool zijn een eigen bedrijfje gestart, namelijk een buitenschools instituut voor huiswerk­begelei­ding, bijles en plusonderwijs. Ze richten zich op een klantenkring van basisscholieren en leerlingen uit de onderbouw van het secundair onderwijs. Maar het schoolbestuur…