• Oudjaar 2023: de dilemma’s van Dijkgraaf

  /

  Dit jaar verschenen er 18 blogberichten op Onderwijs­ethiek.nl (afgezien van twee verstekelingen). De inhoudsopgave tref je HIER aan. Nu het vierde kabinet-Rutte, en daarmee minister Dijkgraaf, de pijp aan Maarten heeft gegeven, is het tijd voor een terugblik. Met welke…

 • Vrije meningsuiting en professionele terughoudendheid (III)

  /

  Het gerechtshof in Den Bosch heeft vonnis gewezen ten gunste van de mbo-docent Paula van Manen (9/11/2023a, 9/11/2023b). Op grond van het feit dat ze een kritische kroniek had gepubliceerd van de invoering van gepersonaliseerd onderwijs op haar school, werd…

 • Over de tewerkstelling van student-assistenten

  /

  Waarom mogen betaalde student-assistenten, werkzaam aan de Universiteit Utrecht, in het kader van hun student-assistentschap geen taken uitvoeren die deel uitmaken van hun eigen opleiding (zie tekstkader A)? Deze vraag werd opgeworpen in een artikel dat onlangs verscheen in het…

 • Student Fouad, de medische faculteit en de Gildebroederschap

  /

  Wat is het verschil tussen de Medical School in Engeland en de Medische Faculteit in Nederland? De Medical School maakt deel uit van het Medische Gilde en zij heeft tot taak nieuwe gildebroeders af te leveren die gegarandeerd beantwoorden aan…

 • Klokkenluider Fouad L.

  /

  In mijn werkzame leven was ik onderwijskundig adviseur/onderzoeker in het hoger onderwijs. Op 30 september 2023 las ik de column van Han van der Horst op de opiniepagina Joop van BNNVARA. Hij had het over de geneeskundestudent Fouad L, die…

 • J’accuse…! Een aanklacht tegen de rechtsstaat

  /

  Ik noem mij “motorAnon” en ik ben behept met een functiebeperking. Tegenwoordig heet dat in beleidstermen een ondersteunings­behoefte. Ze hebben mij de diagnose Asperger toebedacht: een aandoening in het autistisch spectrum. Ik smeek u, leen mij het oor en laat…

 • Een ongeschikte examenkandidaat: mag de faculteit hem wegsturen?

  /

  Op 28 september 2023 werd het academisch ziekenhuis (Erasmus MC Rotterdam) opgeschrikt door de moord op een lid van de medische staf, gepleegd door een medische student. Ik schreef vorige week al een blogbericht over zijn medische studieloopbaan. Op 29…

 • Een lijdensweg: de studieloopbaan van Fouad

  /

  1. Op 28 september 2023 werden drie mensen door Fouad L. vermoord, waaronder een docent Klinische Vaardigheden van de Medische faculteit. Wat ging er vooraf aan dit Rotterdamse drama? Hij had al zo’n tien jaar Geneeskunde gestudeerd, maar in 2023…

 • Wel en wee van de OV-studentenkaart 2015-2025 (II)

  /

  De politieke partij D66 stelt op zaterdag 21 oktober haar verkiezingsprogramma 2023-2027 vast. Zij heeft altijd een open oog voor de studentenbelangen, maar uit het conceptprogramma (d.d. 22/9/2023) blijkt dat zij hoge prioriteit geeft aan een krachtig mobiliteitsbeleid. In dat…

 • Wel en wee van de OV-studentenkaart 2015-2025

  /

  In 1986 werd de kinderbijslag voor meerderjarige studenten vervangen door een gedifferentieerd beurzenstelsel voor thuis- en uitwonenden: de basisbeurs en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Vijf jaar later werden de beurzen fors gekort om hun met het vrijkomende geld een “gratis”…

 • Generaal Van Everdingen: de geschiedenis van een liedje

  /

  Mijn vader (1908-1961) zong soms een onzinliedje over de Generaal van Everdingen. Waar slaat dat nou op? Die vraag werd ook, omstreeks de eeuwwisseling, door twee dagblad­columnisten opgeworpen. Heldring (1917-2013) was, evenals mijn vader, reünist van het Leidsch Studenten Corps.…

 • Seksrelaties met meerderjarige studenten (IV)

  /

  Onlangs berichtte ScienceGuide (20/7/2023) dat de regels rondom seksueel contact tussen docent en student worden aangescherpt. De redactie verwijst niet naar de bronnen waarop haar berichtgeving gebaseerd is. De primaire bron is, denk ik, een Kamerbrief van minister Dijkgraaf (8/6/2023),…