Plan Dijkgraaf: het bindend studieadvies (II)

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft aangekondigd dat hij een wetsvoorstel gaat indienen om te voorkomen dat universiteiten en hogescholen het bindend studieadvies misbruiken. De be­doeling van het BSA is studenten uit de opleiding te verwijderen omdat ze ongeschikt zijn voor de…

Plan Dijkgraaf: het bindend studieadvies (I)

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft aangekondigd dat hij een wetsvoorstel gaat indienen om de minimale studievoortgangseis voor het eerste verblijfsjaar van de WO- en HBO-propedeuse terug te brengen tot 50% (30 studiepunten). Sinds de invoering van het BaMa-stelsel (2002-2008) hebben de…

Naar een slimmer collegejaar (III): de casus Wageningen

Eind maart 2023 zijn de universiteiten gestart met pilotprojecten om het collegejaar slimmer in te richten. Het doel is, aldus het nieuws­bericht van minister Dijkgraaf, bestaande onderwijsactiviteiten slimmer in te richten en het aantal onderwijs- en tentamenweken op ver­antwoorde wijze…

Generaal Van Everdingen

Dit is het projectarchief van mijn onderzoek naar de herkomst van het drinkliedje Generaal Van Everdingen. Gaandeweg is het onderzoek verbreed, zodat het zich nu tevens tot de educatieve signaalrijmen op het militaire trompetsignaal DRAF uitstrekt. Het projectarchief geeft een…

Meertaligheid op de basisschool (VI)

De Gemeente Amsterdam heeft besloten actief te gaan stimuleren dat de basis- en middelbare scholen recht doen aan de meertaligheid van leerlingen (Parool 26/1/2023). Het gaat om leerlingen die naast het Nederlands (de schooltaal) met een tweede taal (de thuistaal)…

De beroepsethiek van George Gently

Sinds najaar 2022 zendt het TV-kanaal BBCFirst herhalingen uit van de politieserie ‘Inspector Gently’. De 25 afleveringen van de serie (onderverdeeld in acht subseries) werden voor het eerst uitgezonden van 2007 tot 2017. Ze zijn gebaseerd op de politieromans die…

Militaire vorming op school

In Nederland bestaat er een militaire dienstplicht voor mannen tussen 17 en 45 jaar (en sinds 2020 ook voor vrouwen), maar sinds 1997 is de opkomstplicht opgeschort. In de USA zijn alleen mannen dienstplichtig, maar sinds het einde van de…