• De beroepsethiek van George Gently

  /

  Sinds najaar 2022 zendt het TV-kanaal BBCFirst herhalingen uit van de politieserie ‘Inspector Gently’. De 25 afleveringen van de serie (onderverdeeld in acht subseries) werden voor het eerst uitgezonden van 2007 tot 2017. Ze zijn gebaseerd op de politieromans die…

 • Wat is integer handelen? (III)

  /

  Van bestuurders van hogeronderwijsinstelingen mag worden verwacht dat ze niet slechts integer, maar in alle opzichten ‘gewetens­vol’ handelen. In het kwartaalblad Th&ma Hoger Onderwijs (2019-3) wordt deze stelling verdedigd door Stavros Zouridis, hoog­leraar Bestuurs­kunde aan de Universiteit Tilburg. Van onkreukbaar…

 • Seksrelaties met meerderjarige studenten (III)

  /

  Één reactie

  De University of Michigan (UM) heeft nieuwe regels ingevoerd over de relaties van onderwijs­gevenden met studenten (Chronicle H.E. 25/2/2019). De UM wil bewerkstelligen dat onder­wijsgevenden voldoende professionele distantie tegenover studenten bewaren en dat met name seksuele, romantische en liefdesrelaties met…

 • Ethisch leiderschap op school

  /

  De Engelse Onderwijsinspectie, Ofsted, gooit het roer om (Guardian 6/1/2019). Zij heeft in concept een nieuw Toezichtkader gepubliceerd waarin leerlinggerichte kwaliteit centraal staat. Scholen worden voortaan niet meer uitsluitend op hun rendements­cijfers afgerekend en ze kunnen van een koude kermis…

 • Wat is integer handelen? (II)

  /

  Wat is integriteit, vraagt filosofe Marjan Slob zich af (Volkskrant 15/1/2018). Dat is volgens haar “de kwaliteit om [weliswaar te laveren tussen onvoorziene gebeurtenissen, maar toch] steeds terug te keren naar je eigen zwaartepunt”, “naar een diep ingedaalde morele basishouding”;…

 • Oudjaar 2017: de leerling centraal?

  /

  Dit jaar verschenen er 22 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. Een schrale oogst dus, maar mijn echtgenote en ik hadden dit jaar nou eenmaal een paar grote projecten om handen. De inhoudsopgave van het weblog tref je HIER aan. Waar ik bijvoorbeeld…

 • Oudjaar 2016: inclusief ontwerpen

  /

  2 reacties

  Dit jaar verschenen er 63 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhouds­opgave tref je HIER aan. In maart schreef ik over de voors en tegens van Toetsen met Tijdslimiet (16/3/2016). De staat New York (USA) had namelijk in februari aangekondigd dat de…

 • Integriteit van academisch onderwijs

  /

  Één reactie

  Aan de Vrije Universiteit (VU) is dr. Gjalt de Graaf benoemd tot hoogleraar Integriteit van Academisch Onderwijs. Hij bekleedt de gelijknamige ‘onderwijsleerstoel’. Wat is dat nou weer? Ik denk dat een onderwijshoogleraar de opdracht heeft onderzoeks- en onderwijstaken te verrichten…

 • Vlaamse kinderrechten: straffen op school

  /

  In Vlaanderen hebben ze een Kinderrechtencommissaris, vergelijkbaar met de Kinder­ombudsman in Nederland. Hij heeft onlangs een handleiding gepubliceerd over de juridische grenzen van straftoemeting op school. Hier een korte bloemlezing. Leerplichtige leerlingen hebben recht op onderwijs. Bij het opleggen van…

 • Respectloos leraarsgedrag

  /

  De artikelen in de Journal of Academic Ethics gaan meestal over plagiaat en fraude van leerlingen/studenten of onderzoekers, doch soms worden we op een heel ander onderwerp vergast. Zoals dit keer (13:2, p.121-134, juni 2015). Leraren en leerlingen behoren respectvol…

 • Koninklijke Maatschappij der Onderwijskunst (II)

  /

  Er komt in Engeland een onafhankelijk College of Teaching, een soort Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Onderwijskunst. De regering heeft een startsubsidie toegezegd (Daily Telegraph 20/3/2015), maar het wordt een privaat­rechtelijke organisatie die in principe op de contributies van…

 • De student als afnemer van diensten

  /

  Één reactie

  De Competition and Markets Authority (CMA) bewaakt de eerlijke mededinging binnen het bedrijfsleven en beschermt de afnemers van producten en diensten. Zij is de Britse pendant van onze Autoriteit Consument & Markt (ACM). Vorig jaar heeft zij voor de universiteiten…