• Onethische interventies

  /

  Indien een Staat zichzelf toestaat burgers de doodstraf op te leggen, ondermijnt hij de ethische norm dat burgers elkaar niet het leven mogen benemen. En indien een Onderwijsinstelling zichzelf toestaat eenmaal behaalde studiepunten te vernietigen als studenten teveel vertraging oplopen,…

 • Burgerschapsvorming in Frankrijk

  /

  2 reacties

  Het Franse ministerie van onderwijs heeft vandaag het Charte de la Laïcité gepubliceerd: een handvest dat alle openbare scholen duidelijk zichtbaar moeten ophangen in hun gebouwen (Le Monde 9/9/2013). Dit is een eerste stap van een overheidsproject om de morele…

 • Gedragscode voor studenten en docenten

  /

  Ilse Meelberghs is docent aan een hbo-opleiding maar voorheen was ze lange tijd in het bedrijfsleven werkzaam. Ze wil een ethische code voor studenten ontwerpen die aan vier voorwaarden voldoet: (a) hij sluit aan bij de bedrijfscultuur waarin studenten na…

 • Leraarsbevoegdheid: met de billen bloot

  /

  4 reacties

  De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft onlangs een Nationaal Onderwijs Actieplan uitgebracht. Zijn eerste speerpunt betreft de leraarsbevoegdheid: geen onbevoegde leraren voor de klas. De bond laat echter niet het achterste van zijn tong zien. Hoe staat de AOb tegenover het…

 • Onderwijsraad over professionaliteit

  /

  Één reactie

  De Onderwijsraad heeft onlangs de verkenning Leraar Zijn gepubliceerd. Het gaat over de persoonlijke professionaliteit van leraren binnen de professionele ruimte die hun gegeven is. Het rapport is een vervolg op Geregelde Ruimte (2012): de bewegingsruimte waarop scholen als professionele…

 • Ambts-eed voor onderwijsbestuurders

  /

  Één reactie

  Niet onwettig maar wel onwenselijk, zo typeert de commissie-Halsema de handel en wandel van de bestuurders van de scholengroep Amarantis. In een kamerbrief (14/2/2013) reageert minister Bussemaker op het commissierapport, in aansluiting op een brief die zij eerder naar de…

 • De functies van een ethische code

  /

  Behalve de normale groeps- en vakleerkrachten zijn er ook andere professionals in het onderwijs werkzaam: intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten en beeldbegeleiders (ook wel School Video Interactie Begeleiders genoemd). Zij hebben zich verenigd in de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het…

 • Sounding Board over toelatingsbeleid

  /

  Één reactie

  Sinds oktober vorig jaar verzorgt Jane Robbins het ethische weblog Sounding Board. Het gaat over ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen van (Amerikaanse) hogeronderwijsinstellingen en over ethisch handelen van hun medewerkers. Om een indruk te krijgen van haar invalshoek, kan men…

 • Professionele moed

  /

  Iris van Domselaar (UvA) doceert beroepsethiek voor aanstaande juristen. Ze publiceerde vanochtend een mooi artikel over professionele moed in publieke en semi-publieke organisaties, onder de titel Ethisch falen aanpakken: moed van professionals in plaats van nog meer regels en toezicht…

 • Het Nieuwe Online Leren

  /

  4 reacties

  Het Nieuwe Leren gaat online. Dat is de boodschap die door vele aanhangers van Massive Online Open Courseware (MOOC) wordt uitgedragen. Twaalf voorvechters van online-leren hebben onlangs een Bill of Rights and Principles for Learning in the Digital Age opgesteld…

 • De ethiek van Social Networking

  /

  Willeke Slingerland schreef een artikel over de maatschappelijke risico’s van ‘social networking’ (NRC 17/11/2012). Networking heeft ten doel een kring van kennissen en bondgenoten op te bouwen en in stand te houden en deze tot wederzijds voordeel te gebruiken. Voor…

 • Morele vorming: de leraar als rolmodel

  /

  Hoe kunnen leraren op de middelbare school bijdragen aan de morele vorming van hun leerlingen? Dat is de vraag die Wouter Sanderse aan de orde stelt in zijn proefschrift, dat deze week verschenen is. Hij behandelt verscheidene theorieën over morele…