• Une morale laïque

  /

  2 reacties

  Vandaag begint het Franse schooljaar. De nieuwe socialistische onderwijsminister heeft zijn ideeën ontvouwd over de vormingsdoelen van het schoolbestel (JDD 1/9/2012). Op 15 mei gaf de pasgekozen president François Hollande al een voorzet, toen hij plechtig verklaarde het erfgoed van…

 • Een verantwoordelijk onderwijsbedrijf (II)

  /

  Nina Brodbeck constateert dat de Duitse universiteiten en hogescholen niet genoeg werk maken van Corporate Social Responsibility (CSR). In de Frankfurter Algemeine (10/8/2012) roept zij op, meer aandacht te besteden aan de thema’s Bedrijfsethiek of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in…

 • Beroepsethiek voor universitaire medewerkers

  /

  André Nijhof is universitair hoofddocent bij het Instituut voor Bedrijfsethiek (EIBE) van de Universiteit Nyenrode en voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. In het tijdschrift Ethics and Education publiceerde hij dit voorjaar, samen met twee Twentse collega’s, een artikel over…

 • Leraren en gezagsdragers

  /

  Vorige week schreef ik een recensie over het boek Gezagsdragers. In het slothoofdstuk van het boek geven de redacteuren een overzicht van factoren die kunnen bijdragen aan de legitimering van de gezagsuitoefening van bijvoorbeeld politieagenten en leraren. Daar moest ik…

 • Publieke gezagsdragers

  /

  3 reacties

  Leraren en schooldirecties zijn publieke gezagsdragers die, evenals politieagenten en ambulancebroeders, extra overheids­bescherming verdienen tegen onwillige en agressieve burgers. Dat is de stelling die geponeerd wordt in het recente boek Gezagsdragers (Boom 2012), geschreven in opdracht van het ministerie van…

 • Onderwijsethiek bij Fontys

  /

  2 reacties

  Te laat! Je kunt niet meer solliciteren op de vacature Beroepsethiek van Leraren bij de Fontys Hogescholen. De sollicitatie­termijn voor dit lectoraat is onlangs gesloten. Fontys besteedt in haar beroepsopleidingen veel aandacht aan de ontwikkeling van een waardebewustzijn bij haar…

 • Wat is integer handelen?

  /

  Ik heb beloofd morgen een praatje te houden voor tweedegraadsleraren-in-opleiding. Het gaat over de vraag wat men kan verstaan onder integer handelen. Mijn antwoord is tweeledig. In de eerste plaats verwijst integriteit naar een bepaalde gradatie van ethisch handelen. In…

 • Kritische onderwijsresearch

  /

  Welke rol spelen onderwijsinstituties (scholen of hogere onderwijsinstellingen) in de maatschappij? Welke maatschappelijke functies worden door hen vervuld, welke functies trachten ze te vervullen en welke maatschappelijke opdrachten worden hun opgelegd? Dat zijn vragen die met behulp van empirische onderwijsresearch…

 • Onderwijsethiek voor beginners

  /

  Je volgt een opleiding tot eerste- of tweedegraads leraar en je staat als teacher trainee voor de klas: in eerste instantie als stagiair en later als leraar-in-opleiding. Op de stageschool word je begeleid door de vakleerkracht onder wiens verantwoordelijkheid je…

 • Mag hij dat zomaar?

  /

  Dat thema keert telkens weer terug op het forum Goeie Vraag. Bijvoorbeeld (21/11/2011): mag hij (zij) me komende vrijdag het achtste uur laten nablijven als hij vandaag heeft vastgesteld dat ik mijn huiswerk niet af heb? Is de leraar opper­machtig…

 • Herijking bekwaamheidseisen leraren

  /

  Vlaamse studenten die leraar willen worden in het secundair onderwijs, worden didactisch geschoold in de Specifieke LerarenOpleiding (SLO). Eén van de modules is Leraar en Verantwoordelijkheden (LEV). Dat gaat over onderwijsrecht (de rechts­positie van leraren en leerlingen) en over de juridische…

 • De macht van de managers

  /

  4 reacties

  Waarom krijgen directeuren en afdelingsleiders een hoog salaris? Is het omdat ze meer verantwoordelijkheden dragen dan hun medewerkers? Ja, maar óók omdat ze meer bevoegdheden hebben. Ze hebben gelegenheid hun macht te mis­bruiken, tot eigen gewin en tot gewin van…