‘Recht doen aan leerlingen en ouders’

Onder die titel heeft Noorlander in 2005 een indrukwekkend proefschrift gepubli­ceerd. Het gaat over de rechtspositie van leerlingen en ouders in het (Nederlandse) primair en voortgezet onderwijs. Het boek is primair bedoeld voor vakjuristen, maar bij gebruik als naslagwerk kunnen…

Zelfreinigend vermogen

November 2006 publiceerde Fontys-studente Martine van Deursen haar scriptie onder de titel: Hogeschool- en universiteits­­bladen: een eigen geluid of gedoemd tot echo van het bestuur? Ze signaleert dat de journalistieke onafhankelijk­­heid van de redacties onder druk staat. De bladen dreigen…

Onderwijsethiek voor a.s. docenten

In de Journal of College & Character (februari 2007) staat een artikel over ‘academic ethics’. Jacqueline Klein geeft een overzicht van recente Amerikaanse literatuur. Ze bepleit dat onderwijsethiek meer aandacht krijgt in de opleiding van a.s. docenten en onderzoekers. Volgens…

Academic ethics: een bloemlezing

Najaar 2006 kwam het boek Academic Ethics uit, onder redactie van Robin Barrow en Patrick Keeney. Een omvangrijke bloemlezing van artikelen, eerder gepubliceerd door allerlei auteurs. Het kost ruim 200 euro, maar je kunt het ook lenen in sommige wetenschappelijke…

Model van een professioneel statuut

Door de Stichting Beroepseer is aangekaart dat professionals door de voortgaande schaalvergrotingen en bezuinigingen in de knel komen: ze krijgen niet de ruimte die ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Wat de onderwijssector betreft, laat de vereniging…

Professioneel handelen in het hoger onderwijs

Ik heb een dik jaar full-time gestudeerd op een onderwerp waar ik nog weinig van wist: de beroepsethiek van docenten in het hoger onderwijs. Wat ik dat jaar leerde, speurend in de literatuur, heb ik opgeschreven. En dat leidde tot een…