• Persoonlijke leermiddelen mbo: voorgeschreven maar ongebruikt

  /

  2 reacties

  Medio 2018 zijn afspraken gemaakt over de schoolkosten die mbo-instellingen mogen door­berekenen aan hun studenten. Het gaat dus om de schoolkosten die bovenop het wettelijk verschuldigde les- of cursusgeld komen. (a) De school (c.q. het stage- of leerbedrijf) moet voorzien…

 • Studentenrechtbank CBHO wordt opgeheven

  /

  3 reacties

  Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs wordt opgeheven en de taken worden over­genomen door de afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State. Door het Hoger Onder­wijs Persbureau werd gisteren (21/1/2022) bericht dat het wetsontwerp 35625 binnenkort plenair behandeld…

 • Zwartboek eigen bijdragen hoger onderwijs

  /

  3 reacties

  Dit is een van mijn goede voornemens voor 2022: ik maak een beginnetje voor een zwartboek ‘Eigen bijdragen hoger onderwijs’, in de hoop dat de landelijke studentenorganisaties (ISO en LSVb) dit initiatief op korte termijn overnemen. In principe hebben studenten…

 • Oudjaar 2021: onprofessionele belangenverstrengeling

  /

  Dit jaar verschenen er 22 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhouds­opgave tref je HIER aan. Tussen half mei en eind sep­tember produceerde ik zes blogberichten over de wettelijke invoering van eigen bijdragen in het hoger onderwijs, die per 1 septem­ber haar…

 • De onderwijsplannen van Rutte-IV

  /

  2 reacties

  Op 15 december 2021 hebben de coalitiepartners hun regeerakkoord voor het kabinet Rutte-IV gepresenteerd. Dit zijn hun onderwijsplannen voor de komende vier jaar en de reacties erop van de PO-raad, de VO-raad, de hogescholen, en de universiteiten. Ook de christelijk-reformatorische…

 • De eigen bijdragen van studenten: nieuwe regels (II)

  /

  2 reacties

  Met ingang van 1 september is een nieuwe versie van artikel 7.50 in de hogeronderwijswet opgenomen. Sindsdien mogen universi­teiten en hogescholen bovenop het collegegeld eigen bijdragen heffen als studenten aan onderwijsvoorzieningen willen deelnemen. Dat is nader uitgewerkt in een Ministeriële…

 • Afstandsonderwijs bleek passend onderwijs

  /

  Één reactie

  “We willen iedere leerling passend onderwijs geven. Ten gevolge van COVID-19 moesten we echter terugvallen op afstands­onderwijs. Dat beperkte ons in onze mogelijkheden een optimale leeromgeving te bieden en iedere leerling optimaal te onder­steunen in zijn of haar leerproces. Daardoor…

 • Criminalisering van slordigheden (II)

  /

  3 reacties

  Het landelijk Beroepscollege Hoger Onderwijs (CBHO) heeft nieuwe jurisprudentie gecreëerd over de tuchtrechtelijke bestraffing van plagiaat. Het ging om een eerstejaarsstudente Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Mei 2020 leverde ze haar werkstuk voor het vak Mediaresearch in: Feminisme…

 • Andere bijdragen van studenten (II): tijdige voorlichting gewenst

  /

  4 reacties

  Nog dertig nachtjes slapen, en dan weten de studenten welke eigen bijdragen ze aanstaand studiejaar moeten betalen bovenop het collegegeld van hun universiteit of hogeschool. Althans, dat zouden ze mogen verwachten, want per 1 september is het nieuwe artikel 7.50…

 • Een soort CAO voor studenten

  /

  3 reacties

  De Universiteitsraad van de Erasmusuniversiteit heeft een aanzet gegeven tot een Collectieve Studieovereenkomst, een soort CAO voor studenten. Dat wordt bericht in ErasmusMagazine (1/7/2021): de Raad wil dat er ’s zaterdags geen schriftelijke tentamens worden afgenomen. Ook wenst de Raad…

 • Andere bijdragen van studenten in het hoger onderwijs

  /

  5 reacties

  1. Excellentie, heeft u kennis genomen van het artikel Vrees voor stortvloed aan eigen bijdragen van studenten in ScienceGuide?*) 2. Deelt u de vrees dat de Regeling andere bij­dragen van studenten in het hoger onderwijs tot een aanmerkelijke verhoging van…

 • Prijsverhogingen in het hoger onderwijs (II)

  /

  6 reacties

  In mijn vorige blogbericht (16/5/2021) plaatste ik tentatieve kanttekeningen bij de ministeriële concept-regeling Andere bijdragen van studenten die op 11 mei in het kader van een internet­consultatie gepubliceerd werd. Inmiddels heb ik nog eens twee weken op deze concept-regeling gestudeerd…