Colofon

Deze website wil bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele beroepsethiek van docenten in het Nederlandse en Vlaamse voortgezet en hoger onderwijs. Onderwijsethiek heeft betrekking op de ethische afwegingen die door docenten gemaakt worden in hun professionele handelen. Hoe kunnen ze hun ethische oordeelsvermogen scherpen en welke criteria kunnen ze daarbij aanleggen? Daarbij gaat het uiteraard niet alleen om het ethisch gehalte van het handelen van individuele docenten, maar ook om het beleid van hun onderwijsinstituut. Als professionals maken zij deel uit van een professionele organisatie en zijn zij medeverantwoordelijk voor de beleidskeuzes die daarbinnen gemaakt worden.

De website omvat twee weblogs:

  • Weblog Onderwijs: bespreking van concrete dilemma’s, problemen en ontwikkelingen in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs en onderwijsbeleid vanuit de gezichtshoek van de onderwijsethiek. De bijdragen in dit weblog richten zich in de eerste plaats op praktijkmensen in het onderwijs en in het onderwijsbeleid die het ethisch gehalte van hun eigen handelen willen versterken.
  • Ethische Kroniek: bespreking van ontwikkelingen in de onderwijsethiek. Doel is ontwikkelingen op het gebied van de onderwijsethiek te signaleren en te volgen. Bijvoorbeeld door attendering op belangrijke publicaties, discussies of initiatieven tot codificering. De bijdragen in dit weblog richten zich in de eerste plaats op mensen in Nederland en Vlaanderen die de onderwijsethiek (c.q. de beroepsethiek van docenten) door middel van onderzoek, onderwijs, training of beleid trachten te versterken.

Redactie: De website staat onder redactie van Wes Holleman.
Adresgegevens: dr. J.W. Holleman, Voorsterbeeklaan 13, (NL) 3521 DH Utrecht.
Ook kan je per e-mail contact opnemen.
Vaste medewerkers: Als je, vanuit je belangstelling voor de onderwijsethiek, zelf wilt publiceren op deze website, geef je dan als vaste medewerker op. Je naam en personalia worden dan vermeld op de About us pagina.
Reacties op geplaatste berichten worden eveneens verwelkomd. Schrijf daartoe een bericht op je eigen site en stuur een ’trackback ping’ naar het trackbackadres dat vermeld is bij het bericht waarop je reageert. Of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van het bericht waarop je reageert (html-codes zijn toegestaan).
Suggesties (en andere opmerkingen betreffende de website) zijn natuurlijk ook welkom, waaronder aanvullingen en correcties voor de webpagina’s Links: docuĀ­menten en Links: sites.