Beroepsethiek in tweevoud

/

De Eed van Hippocrates is de kortst mogelijke samenvatting van de beroepsethiek van medische professionals. Zouden docenten en onderzoekers in het hoger onderwijs eveneens een eedsformule kunnen bedenken die als basis dient voor hun professionele handelen? Sinds 1968 zijn verscheidene voorstellen in die richting gedaan. De meest recente formulering is van David Watson in de vorm van tien geboden (2007). Maar onlangs heeft Geoff Sharrock, daarop voortbouwend, twintig geboden voorgesteld. Tien voor docenten en onderzoekers en tien voor hun tegenspelers: de bestuurders en managers. Is dat een zinvolle exercitie?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.