Beroepsethiek voor universitaire medewerkers

/

André Nijhof is universitair hoofddocent bij het Instituut voor Bedrijfsethiek (EIBE) van de Universiteit Nyenrode en voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. In het tijdschrift Ethics and Education publiceerde hij dit voorjaar, samen met twee Twentse collega’s, een artikel over Professional and Institutional Morality. Het gaat over de vraag hoe men ethisch handelen van universitaire docenten en onderzoekers kan bevorderen. Eigenlijk is het een combinatie van twee artikelen. In een lange inleiding beschrijven de auteurs de normen en waarden die men pleegt aan te leggen ten aanzien van ethisch handelen van universitaire professionals. En vervolgens behandelen ze de voors en tegens van instellingsgebonden integriteitscodes versus beroepsgebonden professionele codes en van norm-centered gedragscodes (gericht op compliance) versus value-centered ethische codes (gericht op het faciliteren van ethisch verantwoord handelen).
Lees verder … (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/ethische-kroniek/beroepsethiek-voor-universitaire-medewerkers/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).