Bill of Rights voor studenten

/

Op 17 september 1787 werd de Amerikaanse grondwet ondertekend. Maar in 1789 werd daaraan de Bill of Rights toegevoegd: tien amendementen waarin de basale rechten van de burger zijn vastgelegd. De First Amendment gaat over de vrijheid van godsdienst; de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid; de verenigingsvrijheid en het recht van vergadering en betoging; en het petitierecht. De overige Amendments betreffen onder andere het recht op privacy (huisrecht, briefgeheim); de waar­borgen tegen inbeslag­neming van bezittingen; en het recht op een behoorlijke procesgang.
Deze grondrechten moeten door de overheid jegens haar burgers gerespecteerd worden. Maar in hoeverre gelden ze ook voor leerlingen en studenten als burgers van de schoolgemeenschap? En maakt het nog verschil of je minder- dan wel meerderjarig bent, of je in het secundair dan wel post-secundair onderwijs zit, en of het een openbare dan wel bijzondere onderwijsinstelling is? Deze vragen worden aan de orde gesteld in een lespakket, onlangs uitgebracht door de Foundation for Individual Rights in Education (FIRE) en het Bill of Rights Institute. Het lespakket is bedoeld voor de bovenbouw van het secundair onderwijs, om leerlingen bewust te maken van hun grondrechten op school en van hun grondrechten als student in het hoger onderwijs.
Bron: Education News (23/9/2013)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Bill of Rights voor studenten”

  1. FIRE houdt zich niet alleen met de vrijheid van meningsuiting van studenten bezig, maar meer nog met die van docenten. Colleen Flaherty wijdt een artikel (Inside HigherEd 25/9/2013) aan de FirstAmendment-rechten van docenten. Daarbij gaat het mede om de academische vrijheid waarop zij aanspraak kunnen maken om hun taak (het zoeken naar en uitdragen van ware kennis) te vervullen. Maar zoals uit vorige berichten op mijn website blijkt, worden hun door hun functie ook grenzen opgelegd. Ze mogen hun functie niet misbruiken als platform om studenten te indoctrineren of met propaganda te bestoken. En ze mogen er geen misverstand over laten bestaan dat ze niet namens hun werkgever spreken.
    Legenda bij het artikel: NRA = National Rifle Association.