Boete voor onprofessioneel gedrag

/

Moeten onderwijsprofessionals zich in hun werk strikt aan de regels houden? Dat hangt ervan af. Onderwijsgevers fungeren als rolmodel voor hun leerlingen of stu­denten. Dus afwijking van de regels is niet zonder risico: slecht voorbeeld doet slecht volgen. Het kenmerk van een echte professional is dat hij (zij) de belangen van de cliënt voorop stelt. Soms staan professionals voor een dilemma. Moet ik strikt de regels volgen, terwijl ik weet dat het belang van de cliënt daardoor geschaad wordt? Maar sommige regels zijn uitdrukkelijk bedoeld om de belangen van de cliënt te beschermen. Het is dan onprofessioneel om die regels niet na te leven.
Zo worden in het hoger onderwijs regels gesteld over de termijn waarbinnen tenta­mens moeten worden nagekeken. Bijvoorbeeld binnen een termijn van vijftien werk­dagen. Van de onderwijsprofessionals wordt verlangd dat ze die nakijktermijn niet overschrijden. Andere belangen moeten daarvoor wijken. Maar het vlees is zwak. En wie de kantjes eraf loopt, heeft slechts zachte drang van het opleidingsbestuur te duchten. In vele faculteiten wordt nauwelijks opgetreden tegen deze vorm van on­professioneel gedrag.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Boete voor onprofessioneel gedrag”

  1. De Rechtenfaculteit van de Universiteit Tilburg heeft een meldpunt ingesteld voor overschrijdingen van de nakijktermijn (Univers Online 22/11/2012).