Burgerschapsvorming in Frankrijk

/

Het Franse ministerie van onderwijs heeft vandaag het Charte de la Laïcité gepubliceerd: een handvest dat alle openbare scholen duidelijk zichtbaar moeten ophangen in hun gebouwen (Le Monde 9/9/2013). Dit is een eerste stap van een overheidsproject om de morele en burgerschapsvorming op scholen te versterken vanuit het perspectief van een République Française die strak de hand houdt aan de scheiding tussen kerk en staat.
Zie ook mijn proeve van een vertaling van het handvest (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Burgerschapsvorming in Frankrijk”

  1. Volgens De Morgen (9/9/2013) gaat het handvest over het belang van tolerantie en vreedzaam samenleven. Inderdaad wordt het wij-gevoel van de Franse burgers ermee bevorderd. Maar daar staat iets tegenover: in hoeverre worden de leerlingen tegelijkertijd geïndoctrineerd met vurige vaderlandsliefde en een extreme vorm van nationaal chauvinisme?

  2. […] Sinds 2014 worden jaarlijks in oktober de leerlingenraden gekozen in de Franse lycées. Het Lycée is de bovenbouw van het secundair onderwijs, bestemd voor 15- tot 18-jarigen. Ter versteviging van de interne school­democratie zijn ook hun rechten vastgelegd: het recht van vereniging, het recht van vergadering en de vrijheid van meningsuiting door middel van publicaties en posters. Dit alles staat tevens in het perspectief van de burger­schaps­vorming. Bron: Semaine de la démocratie scolaire 8/10/2015; Vie Lycéenne Zie ook: Onderwijsethiek.nl (7/9/2008; 9/9/2013) […]