De balans tussen rechten en plichten

/

‘Veel mensen zijn zich zeer bewust van hun rechten, maar veel minder van hun plichten. Die balans gaan we herstellen’, aldus de minister van Binnenlandse Zaken in De Volkskrant (18/11/2008). Zij heeft ’t over het kabinetsvoornemen een ‘Handvest voor verantwoordelijk burgerschap’ op te stellen, gefundeerd in een heldere ‘waardencatalogus’. Een soort ethische code dus, waaraan de burgers zich zouden moeten houden in hun relatie tot de overheid. In bedrijven en organisaties is het niet ongebruikelijk dat men de bedrijfscultuur tracht te versterken door het formuleren van gezamenlijke normen en waarden. Soms komt men daarbij op een gezamenlijke ethische code (of gedragscode) uit. Essentieel is dat die normen, waarden en richt­lijnen voor alle betrokkenen gelden, dus niet alleen voor de gewone werknemers maar ook voor de managers, directeuren en bestuurders. Maar door de Staat der Neder­landen wordt nu gewerkt aan een ethische code die uitsluitend voor de gewone burger geldt en niet voor politici, bestuurders en ambtenaren. Op die manier worden de verhoudingen scheefgetrokken.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “De balans tussen rechten en plichten”

  1. Er wordt momenteel gewerkt aan een Nederlandse code voor goed openbaar bestuur: beginselen van deugdelijk overheidsbestuur. Er is al een concept-tekst. Volgend jaar zullen we er vermoedelijk meer over horen.

  2. In Erasmusmagazine (4/12/2008 p.10) wordt bericht over de ‘bachelorverklaring’ die eerstejaarsstudenten Geneeskunde (Erasmus Universiteit) afleggen over hun plichten als student. Een soort hippocratische eed, maar dan voor aankomende studenten.

  3. Vandaag heeft minister Ter Horst de brochure Brochure Handvest Verantwoordelijk Burgerschap gepresenteerd, als aanzet tot een maatschappelijk debat dat eind 2009 in een handvest moet uitmonden.