De ethiek van Social Networking

/

Willeke Slingerland schreef een artikel over de maatschappelijke risico’s van ‘social networking’ (NRC 17/11/2012). Networking heeft ten doel een kring van kennissen en bondgenoten op te bouwen en in stand te houden en deze tot wederzijds voordeel te gebruiken. Voor ambitieuze studenten is networking naar mijn indruk een belangrijk studiedoel geworden. Want, zegt men, zonder kruiwagens kom je nergens op de arbeidsmarkt (Intermediair 26/4/2012). In sollicitatietrainingen wordt gehamerd op het belang van sociaal kapitaal dat kan worden ingezet bij het zoeken naar een baan. En excellentieprogramma’s van universiteiten en hogescholen spelen daarop in: wij helpen je een sociaal netwerk op te bouwen dat je later van pas kan komen.
Slingerland werkt bij de Saxion Hogescholen en ze houdt zich bezig met onderzoek naar corruptie. Maar in haar artikel behandelt ze verschijnselen die in Nederland niet tot strafbare corruptie gerekend worden. Ze vat deze samen als handel in invloed: het op onrechtmatige wijze aanwenden van invloed via de eigen connecties binnen de overheid of binnen het netwerk van personen met enige autoriteit, om een voorkeursbehandeling voor een ander te realiseren, in ruil voor een zeker voordeel. In een recente rapportage over de Nederlandse integriteitscultuur (2012, p. 36-38) spreekt zij van vriendendiensten (of een soort ‘polderen’) waarbij toevertrouwde macht misbruikt wordt om leden van het eigen netwerk te bevoordelen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.