De functies van een ethische code

/

Behalve de normale groeps- en vakleerkrachten zijn er ook andere professionals in het onderwijs werkzaam: intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten en beeldbegeleiders (ook wel School Video Interactie Begeleiders genoemd). Zij hebben zich verenigd in de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). Die landelijke koepel heeft onder meer tot doel de professionaliteit van de betrokken werkers te bevorderen. In dat verband kan ook de beroepsethiek onderwerp van gesprek zijn.
De Intern Begeleiders (LBIB) en de Gedragsspecialisten (LBGS) hebben beide een beroepsstandaard, inclusief ethische code, ontwikkeld, verkrijgbaar bij de Uitgeverij Pica. Een paar jaar geleden kreeg ik van het LBIB-bestuur toestemming om hun (toenmalige) ethische code op mijn website te publiceren. Maar het verbaast me dat de LBIB- en LBGS-code nog niet op de eigen website van de LBBO-koepel kunnen worden geraadpleegd. Waarom, in hemelsnaam, verstoppen professionals hun ethische code in een boek dat bij de boekhandel of uitgever moet worden aangeschaft? Blijkbaar hebben ze nog niet goed nagedacht over de functies die een ethische code moet (of in elk geval kan) vervullen. Of hebben ze net dat éne duwtje nodig om moed te vatten?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.