De kernwaarden van onze universiteit

/

Universiteit Twente: de ondernemende universiteit. Met dit soort taglines trachten hogeronderwijsinstellingen zich als een ‘merk’ op de markt te positioneren. Het woordje ‘ondernemend’ representeert de kernwaarde waaraan de UT zich sinds enkele decennia committeert. TC Tubantia (7/4/2009) bericht overigens dat men met ‘re-branding’ doende is: men zoekt iets in de richting van Technologie ten Top. Ook de Universiteit Utrecht is met ‘re-branding’ bezig. Tot nu toe afficheert zij zich met de kernwaarden Betrokkenheid, Inspiratie, Ambitie en Samenwerking. Maar dat spreekt niemand aan. In het Ublad (14/5/2009) wordt bericht dat de universiteit haar repu­tatie wil versterken met nieuwe kernwaarden die breed herkend en gedragen worden. Want zo moet het volgens het Marketing- en PR-boekje. De geafficheerde kern­waarden moeten herkend en gedragen worden door alle stakeholders. Wil Volvo voor Veiligheid staan, dan moeten ook alle Volvo-dealers en het voltallige Volvo-personeel ervan doordrongen zijn dat ze Veiligheid moeten leveren: een ‘merk­waarde’ moet een serieuze merkbelofte zijn, die de kernwaarde(n) van het bedrijf representeert. Het gaat dus om waarden waarop alle betrokkenen elkaar moeten kunnen aanspreken.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “De kernwaarden van onze universiteit”

  1. De Universiteit Twente heeft haar tagline geschrapt (TC Tubantia 22/9/2009). Welke kernwaarde wordt door haar nieuwe logo gerepresenteerd? Zoiets als Soberheid ten Top?

  2. Inmiddels heeft de Universiteit Utrecht haar nieuwe kernwaarden opgesteld en op basis daarvan een Code of Conduct vastgesteld.