Een onderwijshandvest voor docenten en studenten

/

In het weekblad van de Universiteit Twente wordt melding gemaakt van een noviteit in de Faculteit Management en Bestuur (UT-Nieuws 11/10/2007): een ‘onderwijs¬≠handvest’ waarin wederzijdse rechten en plichten van docenten en studenten omschreven zijn. Het is bedoeld als een soort ethische code, een gentlemen’s agreement tussen docenten en studenten. In de tekst en vormgeving van het handvest is zoveel mogelijk gekozen voor wederkerigheid: tegenover de morele plicht van de ene partij staat ook een morele plicht van de andere partij.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.