Een professioneel statuut voor het MBO

/

Vorige week hebben de sociale partners (MBO-raad en vakbonden) een professioneel statuut voor MBO-docenten vastgelegd. In het Convenant Actieplan Leerkracht (2008) was afgesproken dat instellings- of sectorgewijs zo’n statuut zou worden opgesteld. Daarin zou de professionele ruimte worden afgebakend waarop docenten recht hebben in hun relatie met de werkgever en het management. In 2006 heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) al een eerste concept-model voor zo’n statuut gepresenteerd. Maar het nieuwe MBO-statuut wijkt op twee punten aanmerkelijk van dat model af:
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.