Ethisch doceren in het H.O.

/

In de Verenigde Staten hebben vele universiteiten en colleges een ethische code voor hun medewerkers. Yahr et al. (2009) hebben criteria ge├»nventariseerd om zulke codes te evalueren. Bijvoorbeeld: (a) wat is het doel van de code en werden de relevante stakeholders bij de ontwikkeling ervan betrokken? (b) heeft de code een toeganke­lijke opzet en zijn de teksten niet te algemeen en niet te specifiek? (c) leeft de code bij de betrokkenen en hoe tracht men dat te bevorderen? (d) vol­gens welke procedures wordt onethisch gedrag ter discussie (of aan de kaak) gesteld? Yahr c.s. hebben vooral bindende gedrags- of integriteitscodes voor ogen.
Davies et al. (2009) gebruiken een andere strategie om het ethisch bewustzijn van de docenten binnen hun onderwijs­instelling te bevorderen. Zij legden 42 gedragingen aan hun collega’s voor en vroegen hun in hoeverre die volgens hen ethisch toelaat­baar zijn. Men blijkt het lang niet overal met elkaar eens te zijn en dat is een prima basis voor nadere discussie over de ethische principes, afwegingen en dilemma’s die in het spel zijn. Het is natuurlijk een heel andere onderwijscultuur, daar in Amerika, in vergelijking met de onze, maar toch is het heel interessant om te zien wat hun in ethisch opzicht bezighoudt. Zie de hierna volgende tabel (vertaal- en interpretatie­fouten voorbehouden).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.