Ethische code versus gedragscode

/

Wat is een Ethische Code? Vaak is zo’n document een mengsel van professionele aspiraties en professionele verplichtingen. Als de nadruk op dat laatste ligt, noemt men het ook wel een gedragscode. De Board of Education, een publiekrechtelijk orgaan van de State of Ala­bama, stelde in 2005 een Code of Ethics op voor leraren in het openbaar onderwijs. Vorig jaar kwam de Board met het voorstel, deze code te formaliseren tot een bindende gedragscode, die in de onderwijswetgeving zou worden opgenomen. De Gouverneur nam dat voorstel over, doch de lerarenvakbond (Alabama Education Association) was er fel op tegen. De bond verzet zich niet tegen een ethisch richtsnoer (zoals de huidige Code biedt) en evenmin tegen de totstand­koming van een bindende gedragscode. Maar volgens de bond moet je die twee niet doorelkaar halen. Als het de bedoeling is dat schooldirecties en districts­functionarissen het functioneren van de leraar aan de gedragscode toetsen en daar arbeidsrechtelijke consequenties aan verbinden, dan is de huidige Code te wollig en hier en daar ook te streng. In augustus kwam de Joint Committee (een advies­orgaan voor wetgevingsaangelegenheden) met een wijzigingsvoorstel dat tegemoet kwam aan deze bezwaren. Maar de Board hield voet bij stuk. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden kozen echter partij voor de lerarenvakbond: het document van de Board is ‘ambiguous and incapable of being enforced’. Ze hebben het wetsvoorstel om die reden verworpen.
Bronnen: Al.com (12/1/2010), Teacher Magazine (15/1/2010)
Lees ook de bijlage: vergelijkingstabel (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.