Gedragscode voor studenten en docenten

/

Ilse Meelberghs is docent aan een hbo-opleiding maar voorheen was ze lange tijd in het bedrijfsleven werkzaam. Ze wil een ethische code voor studenten ontwerpen die aan vier voorwaarden voldoet: (a) hij sluit aan bij de bedrijfscultuur waarin studenten na hun afstuderen terechtkomen; (b) hij past bij een onderwijscultuur die een krachtige leeromgeving beoogt te bieden; (c) hij beschrijft kort en bondig de rolverwachtingen die docenten jegens studenten koesteren; en (d) hij beschrijft tevens de rolverwachtingen die studenten jegens de docent in zijn/haar hoedanigheid van rolmodel mogen koesteren. Voorwaarde (d) houdt dus in dat de code zich zowel op studenten als op docenten richt, maar dat docenten uitsluitend op hun hoedanigheid van rolmodel worden aangesproken, dus op hun taak het goede voorbeeld te geven en vóór te leven wat van studenten (ad c) verwacht wordt.
Op haar weblog (9/4/2013) geeft Meelberghs een eerste proeve van de ethische code die haar voor ogen staat. Haar uitgangspunt is interessant. De rolverwachtingen die men in een beroepsopleiding jegens studenten stelt, moeten zo veel mogelijk de normen en waarden weerspiegelen van de bedrijfscultuur waarin studenten later terecht zullen komen. En die zelfde normen en waarden moeten opleiders ook tot richtsnoer voor hun eigen handelen nemen, zodat zij als rolmodel fungeren. Toch vind ik Meelberghs’ oplossing niet helemaal bevredigend. Kennelijk is haar primaire doel een ethische code voor studenten op te stellen. Welnu, kies dan voor een tweekoloms oplossing waarin de opleiders open kaart spelen: wij verwachten van jou dat je … (kolom 1) en jij mag dan natuurlijk verwachten dat wij van onze kant eveneens … (kolom 2).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.