Geheimhoudingsplicht van leraren

/

Zijn leraren gebonden aan een beroepsgeheim? Dat is een Goede Vraag (27/1/2014). Het antwoord is neen. Hulpverleners zoals artsen of psychologen zijn gebonden aan een beroepsgeheim. De professionele hulpverlener is ‘verplicht tot geheim­houding van het­geen hem uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder deze verplichting valt ook [diens] pro­fessionele oordeel (…) over de betrokkene.’ Maar leraren worden niet tot de professionele hulpverleners gerekend. Mogen zij dan zomaar uit de school klappen? Nee, dat nou ook weer niet.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Geheimhoudingsplicht van leraren”

 1. […] ver gaat de professionele geheimhoudingsplicht van leraren jegens hun leerlingen? In de recente brochure Aangifte doen binnen het onderwijs wordt […]

 2. Waarom staan leraren of scholen in de verleiding gegevens over leerling X zonder diens toestemming ter kennis aan (binnen- of buitenschoolse) ‘partij Y’ te brengen en zodoende hun vermeende professionele geheimhoudingsplicht te doorbreken?
  a) om de schoolprestaties en de ontwikkeling van leerling X (of van medeleerlingen) te bevorderen of belemmerende factoren te bestrijden;
  b) om de gezondheid, de ontwikkeling of het welzijn van leerling X te beschermen;
  c) om te voorkomen dat leerling X op het slechte pad raakt of in het slechte pad volhardt;
  d) om de veiligheid van de leden der schoolgemeenschap te beschermen tegen slechte invloeden of wangedrag van leerling X;
  e) om de belangen van de school of van leraren te beschermen;
  f) om de veiligheid van de leden der samenleving te beschermen tegen slechte invloeden of wangedrag van leerling X;
  g) et cetera