GTC Code of Conduct and Practice

/

De General Teaching Council for England (GTCE) heeft in concept een nieuwe gedragscode voor leraren opgesteld. De definitieve versie moet najaar 2009 van kracht worden. Een controversieel element is dat leraren als rolmodel voor leerlingen fungeren en daarom ook buiten schooltijd van onbesproken gedrag moeten zijn. De bestaande code dateert van maart 2006.
De GTCE, gestart in 2000, houdt een register van bevoegde leraren bij, waarin iedere Engelse leraar zich moet laten registreren. Wie zich niet aan de gedragscode houdt, kan uit het register worden geschrapt. Ook leraren in opleiding vallen onder de regis­tratieplicht.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

8 reacties op “GTC Code of Conduct and Practice”

 1. Op Times Online (19/12/2008) geeft Nicola Woolcock nadere toelichting bij de nieuwe gedragscode. Bijvoorbeeld: omdat leraren tegenwoordig nauwer (moeten) samenwerken met andere professionals (of met andere professionele beroepsgroepen?), worden ook hogere gesteld aan hun professionele handelen.

 2. Wilfred Rubens reageert op zijn weblog (28/12/2008) en Elke Das commentarieert: zou je vanwege je lidmaatschap van een radicale politieke partij uit het register geschrapt kunnen worden? Wilfred acht dat ondenkbaar. Maar Elke’s vrees is niet ongegrond. GTC-directeur Keith Bartley vindt bijvoorbeeld dat lidmaatschap van een partij met een racistisch programma echt niet kan (Times Online 19/12/2008). Dus naar analogie: ook al heeft PNVD-bestuurder Norbert de Jonge een positieve Verklaring omtrent het Gedrag gekregen, toch zou hij in Engeland geen bevoegde leraar kunnen worden, als het aan Keith Bartley ligt.

  En hier vind je een commentaar op de concept-code, afkomstig van Doug Belshaw, een Engelse geschiedenisleraar.

 3. […] op het spel. Maar de GTC weigert tegemoet te komen aan de wens van onderwijsvakbonden om in zijn nieuwe gedragscode een bepaling op te nemen waarmee lidmaatschap van een extreem-rechtse politieke partij als een […]

 4. Polly Curtis (The Guardian 2/7/2009) bericht over een stukje schoolstrijd rond de nieuwe GTC-code.

 5. De nieuwe GTC-code is inmiddels vastgesteld. Wat het onbesproken gedrag betreft: in de oude code stond dat leraren onprofessioneel handelen als ze ’the reputation and standing of the profession into serious disrepute’ brengen. Volgens de nieuwe code moeten leraren ‘maintain reasonable standards in their own behaviour that enable them to maintain an effective learning environment and also to uphold public trust and confidence in the profession.’

 6. NASUWT, de grootste onderwijsvakbond in de U.K. (250.000 leden), voert campagne tegen de nieuwe Code of Conduct. Jessica Shepherd (The Guardian 2/9/2009) legt uit waarom.

 7. […] verzwarende omstandigheid worden beschouwd, aangezien Engelse leraren geacht worden als opvoeders ook in hun private levenswandel het goede voorbeeld te […]

 8. General Teaching Council: exit (II)…

  De General Teaching Council for England (GTCE) bestaat nu elf jaar, maar het ziet er naar uit dat hij z’n langste tijd gehad heeft. De regering van conservatieven en liberaal-democraten heeft haar Education Bill door het Lagerhuis geloodst en in …