Hans Wansink over professioneel handelen

/

1. Leraren handelen professioneel als ze zich uitsluitend laten leiden door de belangen die in hun professionele opdracht vervat zijn, en niet door andere belangen.
2. Als leraren in loondienst zijn, worden ze belemmerd om professioneel te handelen, aangezien hun werkgevende organisatie in haar beleid rekening houdt met de be­langen van allerhande stakeholders (waaronder de be­langen van de eigen organi­satie), en dus niet alleen met de belangen die in hun professionele opdracht vervat zijn. Tevens fungeert hun werkgevende organisatie als doorgeefluik van modi­euze maatschappelijke wensen die hun professionele handelen dreigen te verstoren.
3. Leraren in loondienst moeten daarom bevorderen dat de belangen die in hun professionele opdracht vervat zijn, krachtig verdedigd worden. Daartoe moeten de potentiële verdedigers van die belangen georganiseerd en gemobiliseerd worden, zodat ze een vuist kunnen maken.
4. Maar dat vereist (a) dat die belangen gespecificeerd en geoperationaliseerd zijn in meetbare prestatiecriteria; en (b) dat ten dienste van de verdedigers gemonitord wordt in hoeverre die prestatiecriteria gehaald worden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.