Herijking bekwaamheidseisen leraren

/

Vlaamse studenten die leraar willen worden in het secundair onderwijs, worden didactisch geschoold in de Specifieke LerarenOpleiding (SLO). Eén van de modules is Leraar en Verantwoordelijkheden (LEV). Dat gaat over onderwijsrecht (de rechts­positie van leraren en leerlingen) en over de juridische en morele plichten van leraren (professionele deontologie). Soms wordt ook geoefend in het aanpakken van beroeps­ethische dilemma’s (ethische competentie). Deze module leidt tot één van de wettelijk vereiste basiscompetenties op: de leerkracht kan zich documenteren over de eigen rechtspositie en die van de leerlingen (7.4).
In Nederland zijn er eveneens wettelijke bekwaamheidseisen waaraan leraren moeten voldoen en waar dus aan gewerkt moet worden in de lerarenopleiding. De Onderwijs­coöperatie (de voormalige SBL) wil die competentielijst herijken en roept leraren op daaraan hun bijdrage te leveren. In haar Discussienota (30/9/2011, blz. 8) wordt echter als uitgangspunt gesteld dat deontologische en ethische aspecten van het leraarsberoep niet tot de wettelijke basiscompetenties kunnen worden gerekend: ‘In bekwaamheid zijn vakkennis en vakkunde nauw verweven met de persoonlijkheid van de leraar en zijn beroepshouding. Toch blijft de beroepshouding in de bekwaam­heidseisen grotendeels buiten beeld. Beroepshouding is een kwestie van intenties en betrokkenheid, van moraal en beroepsethiek. Bekwaamheidseisen krijgen kracht van wet. Eisen ten aanzien van het weten en kunnen, zijn voor te schrijven. Moraal en ethiek echter niet, dat is geen zaak van de overheid. Die moet de beroepsgroep zelf, van binnenuit, waarborgen en regelen.’
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.